ตัวกรอง

เส้นทาง

ทัวร์นิกโก้

Lovely Smile Tour มีแพ็กเกจเมืองนิกโก้ (Nikko) ซึ่งเมืองมรดกโลกที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น โดยเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมมที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เช่น สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) เป็นต้น ถ้าสนใจจองแพ็กเกจไหน แอดไลน์หรือโทรสอบถามได้เลย