รับลงทะเบียน k-eta

รับลงทะเบียน K-ETA เข้าประเทศเกาหลี

การลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าประเทศเกาหลี อาทิเช่น ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลที่พักที่เกาหลี ข้อมูลอาชีพการงาน เป็นต้น ซึ่งแนะนำว่า ให้ทำการลงทะเบียนให้ผ่านเรียบร้อยก่อนทำการจองตั๋วเครื่องบิน หรือจองแพคเกจทัวร์เกาหลี เพื่อจะได้ไม่เสียเงินมัดจำค่าทัวร์ กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน ทั้งนี้ ขั้นตอนการให้ลงทะเบียนง่ายๆ ดังนี้

1. ขั้นตอนการลงทะเบียน K-ETA

1.1 ชำระค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการลงทะเบียน K-ETA ครั้งละ 1,000 บาทต่อท่าน

เลขบัญชีบริษัท

ธนาคารธนาคารกสิกรไทย
สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
ชื่อบัญชีบริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด
เลขบัญชี765-2-49270-8

หมายเหตุ

 • อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมของทาง K-ETA และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 • ทางบริษัทฯ ไม่สามารถการันตีผลการลงทะเบียน K-ETA เนื่องจากขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และการพิจารณาของ ตม. เกาหลีเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯ ไม่สามารถการันตีว่าจะสามารถเข้าประเทศเกาหลีได้ ถึงแม้จะลงทะเบียน K-ETA ผ่านแล้วก็ตาม เนื่องจากการเข้าประเทศเกาหลี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ตม. เกาหลีเท่านั้น
 • กรุณาแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ สำหรับออกใบรับเงิน

1.2 ส่งเอกสาร และแจ้งข้อมูลผู้เดินทาง

1) เอกสารที่ใช้

 1. หน้าพาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 2. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 1 รูป

*** ดูตัวอย่างเอกสารด้านล่าง และถ่ายรูปเอกสารทั้งสอง มาทางไลน์ได้เลย (ไม่ต้องส่งตัวจริง)

ตัวอย่างหน้าพาสปอร์ต k-eta
ตัวอย่างการถ่ายหน้าพาสปอร์ต
รูปถ่าย k-eta
ตัวอย่างรูปถ่าย พื้นหลังสีขาว (แถวล่างสุดถูกต้อง)

2) ข้อมูลผู้เดินทาง

ข้อมูลที่ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ทางไลน์บริษัท มีดังนี้

 1. เบอร์โทรศัพท์
 2. อีเมล
 3. มีสัญชาติอื่น นอกเหนือจากสัญชาติในพาสปอร์ตหรือไม่
 4. ชื่อโรงแรมที่จองไว้ (กรณีไปกับทัวร์ ทัวร์กรอกให้)
 5. เคยไปเกาหลีหรือไม่
 6. มีคนรู้จักที่เกาหลีหรือไม่ ถ้ามี ให้แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และความสัมพันธ์ ของคนเกาหลี
 7. แผนการเดินทางวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
 8. แจ้งชื่อผู้ร่วมเดินทาง สัญชาติ วันเดินปีเกิด แจ้งความสัมพันธ์ เช่น คนในครอบครัว ญาติ
 9. เคยเดินทางไปประเทศอื่นหรือไม่ และจำนวนกี่ครั้ง
 10. เคยถูกจับจากคดีต่างๆ ที่ไทยหรือต่างประเทศหรือไม่
 11. เคยติดโรคร้ายแรงหรือไม่ เช่น โรค SARS, EBOLA
 12. ข้อมูลการทำงาน
  • อาชีพ
  • ชื่อบริษัท 
  • เบอร์โทรบริษัท
  • เงินเดือนกี่บาท

2. ตรวจสอบผลการลงทะเบียน (Check K-ETA Results)

ผลการลงทะเบียน จะได้รับทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 3-5 วันทำการ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ปุ่มด้านล่าง โดยกรอกเลขที่พาสปอร์ต (Passport Number) และวันเดือนปีเกิด (Date of Birth) แล้วกดปุ่ม Check Status จะแสดงสถานะการลงทะเบียน (Status) 3 แบบ คือ

2.1 Under Assessment

หมายถึง อยู่ในระหว่างพิจารณา

ผลการลงทะเบียน k-eta อยู่ในระหว่างพิจารณา
ตัวอย่าง ผลการลงทะเบียนอยู่ในระหว่างพิจารณา (Under Assessment)

2.2 Disapproval

หมายถึง ไม่ผ่าน

ผลการลงทะเบียน k-eta ไม่ผ่าน
ตัวอย่าง ผลการลงทะเบียน ไม่ผ่าน (Disapproval)

2.3 ลงทะเบียนผ่าน

หากผลการลงทะเบียนผ่าน จะแสดงเป็น ใบอนุญาตการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังรูปด้านล่าง

k-eta ผ่าน ใบอนุญาตการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่าง ผลการลงทะเบียนผ่าน จะได้ใบอนุญาตการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

3. แก้ไขข้อมูล เมื่อลงทะเบียนผ่าน (Edit Information)

เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว และต้องการแก้ไขข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลที่พัก (Address in Korea) เบอร์โทรศัพท์ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (Purpose of Visit) ชื่อบริษัททัวร์ (Travel Agency Name) สามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. กรอกเลขที่พาสปอร์ต และวันเดือนปีเกิด แล้วกด Check Status
 2. ระบบจะแสดงข้อมูล Arrival Card ดังรูปด้านล่าง ให้กด Edit
 3. แก้ไขข้อมูลที่พัก แล้วกด Save
แก้ไขข้อมูล k-eta
กรอกข้อมูลเลขพาสปอร์ต และวันเดือนปีเกิด เพื่อแก้ไขข้อมูล
แก้ไขข้อมูล k-eta
แก้ไขข้อมูลที่พัก จากนั้น กด Save

4. จองแพคเกจทัวร์เกาหลี

กรณีลงทะเบียนผ่านแล้ว และต้องการจองแพคเกจทัวร์เกาหลี สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ทางไลน์ หรือดูแพคเกจทัวร์ทั้งหมดได้ที่ปุ่มด้านล่าง