แพคเกจทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-โอซาก้า : NAGO...

• ไหว้หลวงพ่อโต ที่วัดโทไดจิ ให้อาหารกวางน้อย บริเวณหน้าวัด • ชมปราสาทอินุยามะ ปราสาทที่เต็มไปด้วยการวางกลไกป้องกันศัตรูที่ดีที่สุดในญี่ป...

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 ค...

• สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง • ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี • นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี  ...

ข่าวสารล่าสุด