แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิ...

• เส้นทางฮานอย ซาปา นิงห์บิงก์ ฟานซิปัน • ชมนาขั้นบันไดที่ซาปา • นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน ยอดเขาที่สูงที่สุดของอินโดจีน &b...

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO FUJI M...

• ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น • เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ • อัศจรรย์ความงดงามของธ...

ข่าวสารล่าสุด