แพคเกจทัวร์
ทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3 วัน 2 ค...
• สักการะ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน • สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน • ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันน...
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO FUJI EXCITE...
• สวนสนุก FUJI Q • ขาปูยักษ์ + ออนเซ็น • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) • สู่ โอวาคุดานิ (Owakudani)ห...
เฟสบุ๊คแฟนเพจ
สมัครรับข่าวสาร
สมัครรับข่าวสารทางอีเมล์