ตัวกรอง

เส้นทาง

ทัวร์เบปปุ

Lovely Smile Tour มีแพ็กเกจมีเมืองเบปปุซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูในประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองท่องเที่ยวออนแชน น้ำพุร้อน ยอดนิยมของญี่ปุ่น โดยจัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุด เที่ยวชมหมู่บ้านยูฟุอิน ที่เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin โดยทะเลสาบแห่งนี้ที่เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังประกอบไปด้วยร้านค้าขายของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของที่ระลึก Handmade น่ารักๆ อีกมากมาย แล้วยังมีบ่อนรกเบปปุ จิโกคุเมกุร หรือ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปดที่เป็นไฮไลท์สำคัญของเมืองนี้ โดยเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทำให้ประกอบไป ด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้นมากมาย สนใจจองแพ็กเกจไหน แอดไลน์หรือโทรสอบถามได้เลย