ไปทัวร์เวียดนามกับ Lovely Smile Tour มีแต่ความประทับใจ – รีวิวเที่ยวทัวร์เวียดนามเหนือ

แชร์บทความนี้

♥️ ประทับใจแค่ไหน ดูจากคลิปที่ลูกค้าได้ไปทัวร์เวียดนามเหนือกับ Lovely Smile Tour ได้เลย ♥️

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าของ บริษัท สตาร์เวย์ จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ไว้วางใจให้ Lovely Smile Tour จัดทริปท่องเที่ยวบริษัท ในเส้นทาง ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอง ฮาลอง นิงห์บิงห์ สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ วันที่ 25-28 พ.ค. 61 และถ่ายคลิปน่ารักๆ มาฝากกันครับ
 

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flovelysmiletour%2Fvideos%2F1741215065934386%2F&show_text=0&width=600

คลิปความประทับใจ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอง ฮาลอง นิงห์บิงห์

ชมภาพรวมของความประทับใจ

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ราคาถูก1

กรุ๊ปทัวร์เวียดนาม ถ่ายรูปที่ระลึกหน้าสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ราคาถูก2

ที่สนามบินนอบไบ กรุงฮานอย

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ราคาถูก3

ที่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ราคาถูก4

ที่ร้านบุฟเฟ่ต์ SEN BUFFET

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ราคาถูก1

ที่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ราคาถูก1

ที่โรงแรม Halong Harbour Hotel

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กรุงฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเตริ๋นก๊วก – วัดแห่งวรรณกรรม – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ  (-/กลางวัน/เย็น)


07.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์ ประตู 7 Thai Lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์เวียดนามอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

ทัวร์เวียดนาม เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ lovely smile tour

เจ้าหน้าที่บริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด มารอต้อนรับลูกค้าที่สนามบินดอนเมือง


10.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน SL 180

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ไทยไลอ้อนแอร์

เดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์


11.45 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย สนามบินนอยไบ

เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ราคาถูก2

ถ่ายรูปรวมที่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย

แผนที่สนามบินนอยไบ (Noi Bai International Airport)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET

ทัวร์เวียดนาม บุฟเฟ่ต์ sen

ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติ Sen Buffet

ทัวร์เวียดนาม Sen Buffet

ลูกค้าทานบุฟเฟ่ต์ Sen


จากนั้น หัวหน้าทัวร์เวียดนามนำทุกท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนามที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตายิ่งนัก พาท่านเที่ยวชม ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของฮานอย สักการะ วัดเตริ๋นก๊วก วัดเก่าแก่ของชาวพุทธที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต วัดนี้เป็นเกาะเล็กๆ ริมทะเลสาบ จากนั้นพาท่านชม วัดแห่งวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและยังเป็นสถานที่ใช้สอบจ้องวน ในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จ้องวน และยังมีศาลเทพเจ้าขงจื๊อ และสานุศิษย์ จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สายมีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

ทัวร์เวียดนาม วัดเตริ๋นก๊วก tran quoc pagoda

วัดเตริ๋นก๊วก (Tran Quoc Pagoda)

แผนที่วัดเตริ๋นก๊วก (Tran Quoc Pagoda)

ทัวร์เวียดนาม วัดเตริ๋นก๊วก

ถ่ายรูปที่ระลึกที่วัดแห่งวรรณกรรม

แผนที่วัดแห่งวรรณกรรม (Van Mieu Mon)จากนั้น หัวหน้าทัวร์เวียดนามนำทุกท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์สู่กลางทะเลสาบชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านานจากนั้นชมทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย

จากนั้น นำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติและวิถีชาวบ้านเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพืชผลการตกปลาการแข่งเรือโดยใช้หุ่นกระบอกน้ำทั้งสิ้น จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

ทัวร์เวียดนาม โชว์หุ่นกระบอกน้ำ 1

การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

ทัวร์เวียดนาม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

นักแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก HANOI DELIGHT HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาว ที่เมืองฮานอย

ทัวร์เวียดนาม อาหารไทย

รับประทานอาหารค่ำที่ร้าน THA VI Restaurant

ทัวร์เวียดนาม อาหารไทย ที่เวียดนาม

เป็นเมนูอาหารไทย รสชาติอร่อย

ทัวร์เวียดนาม ช้อปปิ้ง

ข้างๆ ร้านอาหาร THA VI จะมีขายของฝาก เช่น กระเป๋า เสื้อกีฬา

ทัวร์เวียดนาม delight hotel hanoi

เข้าพักที่โรงแรม Hanoi Delight Hotel

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.9496888049644!2d105.82628831493275!3d21.03469898599516!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab0d637745af%3A0x73144a7efb20ed28!2sHanoi+Delight+Hotel!5e0!3m2!1sen!2sth!4v1530506776238

แผนที่โรงแรม Hanoi Delight Hotel


วันที่ 2 สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์ – ฮาลอง – ตลาดราตรีเมืองฮาลอง (เช้า/กลางวัน/เย็น)


เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ทัวร์เวียดนาม อาหารเช้า delight hotel hanoi

อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่ Hanoi Delight Hotel

ทัวร์เวียดนาม อาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ delight hotel hanoi

มีกาแฟเวียดนามอร่อยๆ ให้ทาน


นำท่านชม สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการช่วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดีซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่าง ไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล และค่อนข้างเข้มงวด ชมทำเนียบประธานาธิบดีที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่ ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน จากนั้น หัวหน้าทัวร์เวียดนามนำท่านไปชมวัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมาก และรอมาเป็นเวลานาน ยังคงไม่สมหวังสักที จนคืนหนึ่งได้สุบิน เห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมมาปรากฏที่สระดอกบัวและได้ประทานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นาน พระองค์ก็ได้มีพระโอรส สมใจ จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นกลางกสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิมชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างโดยช่างจากรัสเซีย เป็นสถานที่เก็บรวมรวบเรื่องราว ต่าง ๆ ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั่งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโต และขั้นตอนการปฏิวัติ และกอบกู้เอกราช จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตที่ปลดปล่อย ประกาศเอกราชให้ชาวเวียดนาม

ทัวร์เวียดนามเหนือ สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์

สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ราคาถูก1

สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย อาหาร

ทานอาหารกลางวันแบบโต๊ะจีน

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง Halong Night Market เมืองฮาลองซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง

ทัวร์เวียดนาม อาหารจีน ฮาลอง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ทัวร์เวียดนาม ตลาดฮาลอง

ช้อปปิ้งตลาด Night Market ที่ฮาลอง จะมีกระเป๋าแบรนด์ต่างๆ ที่ลูกค้านิยมซื้อเป็นของฝาก

ทัวร์เวียดนาม night market ha long

สินค้าพื้นเมืองต่างๆ ที่ Halong Night Market

แผนที่ตลาด Halong Night Market


จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก HARBOUR HOTEL ที่พักระดับ 3 ดาว

ทัวร์เวียดนาม habour hotel halong ฮาลอง

เข้าพักที่โรงแรม Halong Habour Hotel 

ทัวร์เวียดนาม halong habour hotel

มุมนั่งเล่นภายในห้องพัก

ทัวร์เวียดนาม habour hotel ฮาลอง

ห้องพักบางห้องที่โรงแรม Halong Habour Hotel จะมีห้องน้ำแบบซีทรู

แผนที่โรงแรม Halong Habour Hotel


วันที่ 3 ฮาลองเบย์ – ชมถ้ำนางฟ้า – นิงก์บิงก์ -วัดบายดิงห์ -พระราชวังเก่าฮวาลือ (เช้า/กลางวัน/เย็น)


เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ทัวร์เวียดนาม อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ Halong harbour hotel

อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ราคาถูก1

ลูกค้าถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณล็อบบี้โรงแรม Halong Harbour Hotel


นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆ ทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯ นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ้ำซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงค์ ไกด์ทัวร์เวียดนามนำท่านชมเกาะไก่จูบกันซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ 2 เกาะหันหน้าเข้าหากันคล้ายๆกับไก่หรือนกแล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน

ทัวร์เวียดนาม อ่าวฮาลองเบย์

ระหว่างล่องเรือที่อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay)

ทัวร์เวียดนาม ฮาลองเบย์

บรรยากาศระหว่างล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์

แผนที่อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay)

ทัวร์เวียดนาม ถ้ำนางฟ้า

พาลูกค้าเข้าถ้ำนางฟ้า

ทัวร์เวียดนาม ถ้ำนางฟ้า ฮาลองเบย์

บรรยากาศภายในถ้ำนางฟ้าเที่ยง บริการอาหารกลางวันบนเรือ ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู๊ด+ไวน์แดง DALAT *เป็นอาหารทะเลสไตล์เวียดนาม*

ทัวร์เวียดนาม อาหารทะเล ฮาลอง

อาหารทะเลบนเรือสไตล์เวียดนาม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นิงห์บิงก์ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน”

จากนั้น หัวหน้าทัวร์เวียดนามนำท่านสักการะ วัดบายดิงห์ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของนครหลวงเก่า ที่มีประวัติอันยาวนานและมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก รวมทั้ง เป็นวัดที่ใหญ่สุดในอาเซียนด้วย มีความสวยแปลกตา สร้างถูกหลักฮวงจุ้ยแท้ๆ คือ ด้านหน้าเป็นน้ำ และด้านหลังเป็นเขา มีเทือกเขาตั้งอยู่มากมาย มีทุ่งนา ท้องน้ำ ที่มีแต่สีเขียวสดใส บริเวณด้านข้างๆวัด มีระเบียงทางเดิน ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายทั้งหมด 2,000องค์ นอกจากนี้ มีหอระฆัง อาคารเจ้าแม่กวนอิม วิหารเจ้าแม่กวนอิมพันกร เป็นวัดที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามหลายช่วงอายุคน จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังเก่าฮวาลือ (Hua Lo Palace) อายุเก่าแก่หลายร้อยปี ซึ่งมีสุสานกษัติรย์ราชวงศ์เล ที่สวยงามให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ค่ำ บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก YEN NHI HOTEL ระดับ 3 ดาว

ทัวร์เวียดนาม Yen Nhi Hotel

เข้าพักที่โรงแรม YEN NHI HOTEL NINH BINH

ทัวร์เวียดนาม Yen Nhi Hotel ห้อง twin

ห้องพักแบบ Twin ที่ YEN NHI HOTEL NINH BINH

แผนที่ YEN NHI HOTEL NINH BINH


วันที่ 4 นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำ – ฮานอย – กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ทัวร์เวียดนาม Yen Nhi Hotel อาหารเช้า

อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม YEN NHI HOTEL NINH BINH

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือนิงห์บิงก์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ

ทัวร์เวียดนาม นิงห์บิงห์ ninh binh

นั่งเรือกระจาดที่นิงห์บิงก์

ทัวร์เวียดนาม ล่องเรือกระจาด นิงห์บิงก์

ล่องเรือกระจาดอย่างสนุกสนาน

แผนที่ ล่องเรือกระจาดที่นิงห์บิงห์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย จากนั้นสมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ ใช้เวลาเดินทางประมาน 3 ชม

20.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที่ SL 185

22.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ราคาถูก3

ลูกค้าเดินทางกลับเมืองไทยด้วยความประทับใจ

หากลูกค้าท่านใดต้องการให้จัดกรุ๊ปท่องเที่ยวประจำปี กรุ๊ปสัมมนา กรุ๊ปดูงานต่างประเทศ กรุ๊ปทัวร์เวียดนาม สามารถติดต่อ Lovely Smile Tour ได้เลย

แชร์บทความนี้