การเตรียมตัวไปเที่ยวเวียดนาม อัปเดตล่าสุด 2565

แชร์บทความนี้

หากท่านกำลังวางแผนไปเที่ยวเวียดนาม หรือกำลังจะซื้อทัวร์เวียดนาม แต่ยังไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง แนะนำน

1. เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

เอกสารที่ใช้สำหรับไปเที่ยวเวียดนาม มี 2 อย่าง ดังนี้

1.1 หนังสือเดินทาง (Passport)

หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

ตัวอย่างการนับวันหมดอายุ

เดินทางวันที่ 1-5 ธันวาคม 2565 วันหมดอายุของหนังสือเดินทางนับไป 6 เดือนจากเดินทางกลับวันที่ 5 ธันวาคม 2565 จะตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ดังนั้น หนังสือเดินทางจะต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 5 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จึงจะสามารถเดินทางได้ และสำหรับท่านที่ทำหนังสือเดินทางใหม่ สามารถใช้เดินทางได้เลย

1.2 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (ไม่ต้องใช้แล้ว)

วัคซีนที่ประเทศเวียดนามยอมรับ จะดูแค่จำนวนเข็มอย่างน้อย 2 เข็ม โดยไม่สนใจว่าฉีดมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ และตอนนี้ที่เวียดนามจะไม่ค่อยขอดูเอกสารวัคซีนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม แนะนำให้เตรียมไปเผื่อจะดีกว่า โดยสามารถโหลดเอกสารได้จากแอป หมอพร้อม ซึ่งในเอกสารจะมีการแสดงชื่อ นามสกุล เลขที่หนังสือเดินทาง พร้อมทั้งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการฉีดมาแล้วกี่เข็ม

thailand certificate covid vaccine

สำหรับท่านที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด หรือฉีดไม่ครบ 2 เข็ม จะต้องทำการตรวจ RT-PCRT ที่ประเทศเวียดนามภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย โดยทางไกด์ท้องถิ่นจะพาท่านไปตรวจ ค่าตรวจ RT-PCRT ประมาณ 2,000 บาท

2. สภาพอากาศ

สภาพอากาศของเวียดนามเหนือ กลาง และใต้ จะแตกต่างกันไป โดยการเช็คสภาพอากาศของแต่ละภาค ให้อ้างอิงตามเมืองต่อไปนี้

2.1 เวียดนามเหนือ

ฮานอยดูสภาพอากาศ
ซาปาดูสภาพอากาศ

2.2 เวียดนามกลาง

ดานังดูสภาพอากาศ
ฮอยอันดูสภาพอากาศ
เว้ดูสภาพอากาศ2.3 เวียดนามใต้

โฮจิมินห์ดูสภาพอากาศ
ดาลัดดูสภาพอากาศ
มุยเน่ดูสภาพอากาศ

เมื่อทราบสภาพอากาศของเมืองที่จะไปเที่ยวแล้ว ท่านจะได้สามารถจัดกระเป๋าเตรียมอุปกรณ์กันแดด กันฝน หรือชุดกันหนาวไปได้อย่างถูกต้อง

3. การแลกเงิน

เงินที่เวียดนาม จะใช้เงิน ดอง (VND) เป็นหลัก โดยแนะนำให้แลกที่ Superrich หรือที่สนามบินก่อนออกเดินทางได้เลย ส่วนเงิน USD และเงินบาท บางสถานที่รับเช่นกัน แต่อาจจะถูกคิดในราคาที่แพงกว่าเงินดอง เช่น ถ้าซื้อน้ำอัดลม 1 กระป๋อง จ่ายเป็นเงินบาท ราคา 30 บาท เป็นต้น

4. ปลั๊กไฟ

ไฟที่เวียดนาม 220 โวลต์ และขาปลั๊กไฟเหมือนเมืองไทย สามารถนำโทรศัพท์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไปเสียบใช้งานได้เลย

5. การเตรียมยาโรคประจำตัว

หากท่านมีโรคประจำตัว ที่ต้องทานยาทุกวัน สำหรับยาเม็ด สามารถเตรียมยาใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องไปได้เลย ส่วนยาน้ำ หรือยาพ่น แนะนำให้ขอใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่สายการบินทราบตอนตรวจกระเป๋าเดินทาง

สรุป

แชร์บทความนี้