เที่ยวแบบกรุ๊ป VIP มีแต่ความประทับใจ – รีวิวเที่ยวทัวร์ตุรกี

แชร์บทความนี้

Lovely Smile Tour ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความไว้วางใจในการให้บริการของเรา
กรุ๊ปพิเศษ โปรแกรมทัวร์ตุรกี ท่องดินแดนสองทวีป
เดินทางระหว่างวันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2556
โดยสายการบินเตอร์กีส แอร์ไลน์

แชร์บทความนี้