ประทับใจมากค่ะที่ได้ขึ้นบอลที่ตุรกี สวยมากๆ – รีวิวเที่ยวทัวร์ตุรกี

แชร์บทความนี้

“ประทับใจมากค่ะที่ได้ขึ้นบอลที่ตุรกี สวยมากๆ ที่พักบรรยากาศดี วิวสวย หัวหน้าทัวร์คุณ ยูฮู ดูแลดีมาก ขอบคุณที่จัดทัวร์ตุรกีดีๆ อย่างนี้ให้ค่ะ”

คุณระพี อินปั๋นแก้ว และ คุณสายใจ ชื่นสุข

รองผู้อำนวยการ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

แชร์บทความนี้