รีวิว วัดตั๊กลัม วัดดังเมืองดาลัด เวียดนามใต้

แชร์บทความนี้

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองดาลัด เวียดนามใต้ นั่นก็คือ วัดตั๊กลัม (Truc Lam Temple) วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธนิกายเซน แบบสไตล์ญี่ปุ่น ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเฟืองฮว่างท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม และที่นี่อากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปี นอกจากที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของทัวร์เวียดนามใต้แล้ว นักท่องเที่ยวสามารถชมสถาปัตยกรรมและบรรยากาศรอบๆ ที่เงียบสงบของวัดอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องมาเช็คอินกันให้ได้เลย

1. ประวัติความเป็นมา

วัดตั๊กลัมเป็นวัดพุทธในนิกายเซน ตั้งอยู่ที่เมืองดาลัด ประเทศเวียดนามใต้ โดยวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1993-1994  โดยอาจารย์เซน Thich Thanh Tu เป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในพุทธศาสนานิกายเซน ซึ่งวัดนี้ได้มีการสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนาม ชาวเวียดนาม และผู้ที่มีจิตศรัทธา การออกแบบและก่อสร้างวัดนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเวียดนามและสถาปัตยกรรมแบบเซน โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกฝนและศึกษาในศาสนาพุทธ และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระสงฆ์และฆราวาสที่ต้องการเรียนรู้และฝึกฝนจิตใจ วัดแห่งนี้จึงเป็นศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนานิกายเซนในเวียดนามตั้งแต่นั้นมา

วัดตั๊กลัม
Truc Lam Temple Credit : artishotel.vn

ปัจจุบันวัดแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์และบูรณะเป็นอย่างดี มีโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาที่สวยงาม เช่น เจดีย์โบราณ พระวิหาร และอาคารพักสงฆ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของทัวร์เวียดนามใต้

2. ที่ตั้งของวัดตั๊กลัม

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนน Truc Lam Yen Tu อยู่บนยอดเขาเฟืองฮว่าง ห่างจากตัวเมืองดาลัดประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งบนวัดแห่งนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ Tuyen Lam ได้ และล้อมรอบไปด้วยเนินเขา ป่าสนและต้นไม้หลากหลายชนิด

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรี
เวลาเปิดทำการเปิดทุกวัน
เวลา 07.00 – 17.00 น.
พิกัดดูแผนที่ Google Maps

3. สถาปัตยกรรมภายในวัด

ภายในวัดประกอบไปด้วย พระวิหาร เจดีย์ หอระฆัง และอาคารต่างๆมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถชมความงดงามของสถาปัตกรรมภายในวัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเรียนรู้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ค่ะ ซึ่งภายในวัดมีสถาปัตยกรรมสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ ถูกออกแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเวียดนามและสถาปัตยกรรมแบบเซน

3.1 ประตูทางเข้าด้านหน้าพระวิหาร

ประตูทางเข้าวัด มีการออกแบบที่สวยงามและอลังการ ลักษณะเป็นประตูหลังคาสองชั้นทรงสามเหลี่ยมตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเวียดนาม มีลวดลายที่ละเอียดอ่อนและเป็นเอกลักษณ์ ด้านบนประตูจะมีรูปปั้นหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่แสดงถึงความเชื่อและอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนา ประตูนี้ประดับไปด้วยสีสันสดใส เช่น สีทอง สีเขียว เป็นต้น ประตูทางเข้าถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่โลกแห่งความสงบ สันติ และปัญญาตามหลักคำสอนของพุทธนิกายเซน สะท้อนความประณีต ละเอียดอ่อน และการผสมผสานระหว่างศาสนากับศิลปวัฒนธรรมอย่างลงตัว

ประตูทางเข้าด้านหน้าพระวิหารวัดตั๊กลัม
ประตูทางเข้าด้านหน้าพระวิหาร Credit : localvietnam.com

3.2 พระวิหาร

พระวิหารของวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา การออกแบบวิหารมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ รูปแบบอาคารมีการใช้ไม้และหินในการสร้าง หลังคาเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแบบดั้งเดิมของเวียดนาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมวัดในนิกายเซน ผนังและเสาของพระวิหารมีการแกะสลักลวดลายไม้อย่างประณีตวิจิตร เช่น ลวดลายดอกไม้ สัตว์หรือสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา ภายในพระวิหารเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีพระพุทธรูปประดิษฐานประทับอยู่ ซึ่งใช้ในการประกอบพิธีกรรมและปฏิบัติสมาธิภาวนา และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามากราบไหว้ขอพร

ด้านหน้าของพระวิหาร
ด้านหน้าของพระวิหาร Credit : freepik.com
ภายในพระวิหาร วัดตั๊กลัม
ภายในพระวิหาร Credit : vinpearl.com

3.3 เจดีย์

ถัดจากวิหารของวัด เมื่อเดินเข้าไปด้านในจะเจอกับเจดีย์สีเหลืองทองอร่ามสวยงามและแปลกตา มีรูปทรงกรวยแหลมคล้ายพีระมิด มีหลายชั้น ฐานกว้างและค่อยๆเรียวแหลมขึ้นไปยอดเจดีย์ มีการตกแต่งและแกะสลักสวยงาม ซึ่งเป็นรูปทรงดั้งเดิมของเจดีย์ในพระพุทธศาสนานิกายเซน

เจดีย์
เจดีย์ Credit : flickr.com

3.4 สวนดอกไม้

นอกจากได้กราบไหว้ขอพรและชมสถาปัตยกรรมภายในวัดแล้ว ในพิ้นที่รอบๆวัดมีการจัดตกแต่งเป็นสวนธรรมชาติที่สวยงาม สวนดอกไม้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ดอกไฮเดรนเยีย และดอกไม้หลากหลายนานาชนิด เพื่อเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน สามารถเดินเล่นในสวน ถ่ายรูป และสัมผัสกับธรรมชาติที่เงียบสงบภายในได้

สวนดอกไม้
สวนดอกไม้ Credit : localvietnam.com

4. กิจกรรมภายในวัด

ภายในวัดมีกิจกรรมและการปฏิบัติธรรม นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อฝึกฝนจิตใจและปฏิบัติธรรมได้

 1. การนั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่สำคัญของวัด นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมการนั่งสมาธิร่วมกับพระสงฆ์ เพื่อเป็นการทำสมาธิ ฝึกให้จิตใจสงบนิ่งและเข้าถึงภาวะตื่นรู้
 2. การปฏิบัติกรรมฐาน เป็นการใช้ปริศนาธรรมหรือคำถามที่ไม่สามารถหาคำตอบด้วยเหตุผลทั่วไป เพื่อช่วยให้จิตหลุดพ้นจากกรอบความคิดและเข้าถึงการตื่นรู้
 3. การเรียนรู้และศึกษาพระธรรมคำสอน มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจหลักธรรมะอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

โดยสรุป กิจกรรมและการปฏิบัติธรรมภายในวัดเน้นการทำสมาธิ ศึกษาปรัชญาเซน พิธีกรรมทางศาสนา และการฝึกฝนพัฒนาจิตใจและปัญญาอย่างเข้มข้น เพื่อนำไปสู่การตรัสรู้และหลุดพ้นตามหลักคำสอนของพุทธนิกายเซน

5. การเดินทางมายังวัดตั๊กลัม

การเดินทางเข้าไปยังวัดตั๊กลัม นั้นมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นของการเดินทาง แต่โดยทั่วไปแล้ววิธีที่นิยมมีดังนี้

 1. เดินขึ้นบันไดหินธรรมชาติ
  หากมาจากทางเมืองดาลัด สามารถเดินหรือขับรถมาจนถึงจุดเริ่มต้นของบันไดหินธรรมชาติ มีบันไดหินประมาณ 500-600 ขั้น ทอดยาวขึ้นไปสู่วัด ใช้เวลาเดินประมาณ 45 นาที-1 ชั่วโมง เป็นเส้นทางเดินที่สวยงามและท้าทาย
 2. นั่งกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car)
  ทางวัดได้จัดสร้างระบบกระเช้าลอยฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวก สามารถไปซื้อตั๋วกระเช้าได้ที่ Robin Hill โดยจุดต้นทางจะอยู่ด้านล่างเชิงเขา ใช้เวลาเดินทางด้วยกระเช้าประมาณ 15 นาที ค่าโดยสารกระเช้าไป-กลับ ประมาณ 100,000 ดอง หรือประมาณ 150 บาท
 3. นั่งรถแท็กซี่ เช่ามอไซต์ขับขึ้นมา
  สามารถเช่ารถเเท็กซี่ หรือเช่ามอไซต์ขับขึ้นมาได้ หรือสำหรับผู้มาด้วยรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับตามถนนคดเคี้ยวขึ้นไปจนถึงลานจอดรถบริเวณวัดได้โดยตรง ระยะทางประมาณ 8 กม. ซึ่งเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างลำบาก

สำหรับนักท่องเที่ยว ทางที่สะดวกและปลอดภัยที่สุดคือการนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไป สามารถนั่งชมวิวป่าสนและวิวธรรมชาติรอบๆเมืองได้

กระเช้า Robin Hill
กระเช้า Robin Hill ขึ้นไปยังวัด Credit : tuoitrenews.vn

6. คำแนะนำสำหรับการเยี่ยมชมวัด

การเข้ามาเยี่ยมชมวัดสถานที่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเคารพนับถือ ควรปฏิบัติตัวดังนี้

 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย หลีกเลี่ยงการเสื้อผ้าที่เปิดเผย
 2. ห้ามส่งเสียงดัง
 3. ถอดรองเท้าก่อนเข้าไปยังห้องโถงใหญ่
 4. ห้ามถ่ายรูปภาพภายในห้องโถงใหญ่
 5. ห้ามจุดธูป
 6. อยู่ให้ห่างบริเวณภายในพระภิกษุและแม่ชี

สรุป

โดยรวมแล้ว วัดตั๊กลัมแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้ว ยังมีการผสมผสานกับทางธรรมชาติที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตตามปรัชญาของพุทธนิกายเซนอีกด้วย ยังผสมผสาน หากใครสนใจ ทัวร์เวียดนามใต้ ทาง Lovely Smile Tour มีโปรแกรมให้เลือกมากมาย สามารถคลิกที่ลิงก์เพื่อดูโปรแกรม หรือแอดไลน์เพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลย

แชร์บทความนี้