THANK YOU PARTY บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) – รีวิวเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น

แชร์บทความนี้

Lovely Smile Tour ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสในการดูแลการจัด THANK YOU PARTY ณ ประเทศญี่ปุ่น ของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภาค 4 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2557 และถ่ายรูปสวยๆ มาฝากกันครับ

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA – WAKAYAMA 5 วัน 3 คืน

เดินทางระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2557
โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL)

แชร์บทความนี้