รีวิว ทริปสำรวจเส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ 18-24 มิ.ย. 61

แชร์บทความนี้

บริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด ได้รับเกียรติให้ไปสำรวจเส้นทาง สำหรับโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ อิบารากิ ร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 18-24 มิถุนายน 2561 เพื่อหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ มาใช้ในโปรแกรมการเดินทางของทัวร์ญี่ปุ่นให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

สำหรับความรู้ใหม่ที่ได้ ทั้งในเรื่องสถานที่เที่ยว โรงแรม และร้านอาหารต่างๆ ทางบริษัทจะนำมาพัฒนาการท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่นให้มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด รวมทั้ง ยังคำนึงถึงราคาที่เหมาะสม ซึ่งลูกค้าสามารถจ่ายเงินไปเที่ยวได้ แต่ละสถานที่เที่ยวมีอะไรบ้าง ลองดูรีวิวโดยภาพรวมได้เลย

รายละเอียดโปรแกรมสำรวจเส้นทางทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 18 มิถุนายน 61

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

07.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัททัวร์ญี่ปุ่น คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ ถูก

เช็คอิน โหลดกระเป๋ากันเรียบร้อย เตรียมตัวออกเดินทางไปยังเมืองนาริตะ11.05 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606

19.25 น. ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ที่พัก (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชาบู ชาบู

ทัวร์ญี่ปุ่น ร้านชาบู ชาบู

รับประทานอาหารค่ำที่ร้านชาบู ชาบู

ทัวร์ญี่ปุ่น ชาบู ชาบู

ทานชาบู ชาบู รสเด็ด


ที่พัก Tender Villa Kujukuri TEL: 0120-14-8723

ทัวร์ญี่ปุ่น โรงแรม Tender Villa Kujukuri

ห้องพักแบบ Twin ของโรงแรม Tender Villa Kujukuri

วันที่ 19 มิถุนายน 61 :

หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว – จุดพักรถ ชมวิวอ่าวโตเกียว Umihotaru – สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ – แช่ออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

จากนั้น หัวหน้าทัวร์ญี่ปุ่นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว (Tokyo German Village) ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ อยู่ห่างใจกลางกรุงโตเกียว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชั่วโมง หมู่บ้านที่จำลองเอาบรรยากาศของท้องทุ่งในเยอรมนี มีทุ่งดอกไม้ไว้ให้ถ่ายรูปเล่น มีอาหาร และไวน์ให้ได้เลือกทานกันตามอัธยาศัย นอกจากนี้ในฤดูหนาว ที่นี่ถือเป็นจุดชมงานประดับไฟที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว

หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว Tokyo German Village

บรรยากาศที่หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว


จากนั้น นำท่านเดินทางสู่จังหวัดยามานาชิ จังหวัดที่ตั้งภูเขาไฟฟูจิ ระหว่างทาง ให่ท่านได้ว้าวกับ จุดแวะพักทาง ที่อยู่กลางอ่าวโตเกียวที่มีชื่อว่า Tokyobay Aqua-Line Umihotaru เป็นการเดินทางผ่านอุโมงค์ใต้น้ำที่มีความยาว 9.6 กิโลเมตร จัดได้ว่ายาว เป็นอันดับที่ 4 ของโลกเลยทีเดียว เป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างเมือง Kawasaki ในจังหวัด Kanagawa และ เมือง Kisarazu ในจังหวัด Chiba โดยมีความยาวของเส้นทางนี้รวมทั้งหมด 14 กิโลเมตร เป็นช่วงสะพาน 4.4 กิโลเมตร และช่วงอุโมงค์ใต้น้ำ 9.6 กิโลเมตร เปิดให้ใช้บริการในวันที่ 18 ธันวาคม ปี 1997 นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลา ในการเดินทาง ระหว่างจังหวัด Kanagawa ไปยัง จังหวัด Chiba จาก 90 นาที เป็นใช้เวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยในการสร้างถนน และอุโมงค์ใต้น้ำ นอกจากนั้นท่านยังสามารถถ่ายรูปวิวสวยๆ ของอ่าวโตเกียว ตรงจุดพักรถนี้ท่านสามารถมองเห็นทั้งโตเกียว สกายทรี และโตเกียว ทาวเวอร์ อีกด้วย

ทัวร์ญี่ปุ่น จุดพักรถ Tokyobay Aqua-Line Umihotaru

จุดพักรถ TOKYO BAYOASIS

ทัวร์ญี่ปุ่น จุดพักรถ Tokyobay Aqua-Line Umihotaru

บรรยากาศที่จุดพักรถ TOKYO BAYOASIS

ทัวร์ญี่ปุ่น ร้านค้าที่จุดพักรถ Tokyobay Aqua-Line Umihotaru

ร้านค้าที่จุดพักรถ TOKYO BAYOASIS

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในสวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์

ทัวร์ญี่ปุ่น อาหารญี่ปุ่นที่ Fuji Q highland

ร้านอาหารญี่ปุ่นภายในสวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์

จากนั้น หัวหน้าทัวร์ญี่ปุ่นนำท่านสู่ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ (Fuji Q Highland) (รวมค่าเข้า แต่ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) ตั้งอยู่ในจังหวัดยามานาชิ ที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสวนสนุกที่มีความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น สวนสนุกแห่งนี้นั้นเราสามารถเห็นทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิได้ นอกจากนี้ยังรวบรวมเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวที่ติดอันดับโลกเอาไว้หลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหาะที่มีความสูงจนมองเห็นภูเขาไฟฟูจิรถไฟเหาะที่ชันจนเรารู้สึกเหมือนจะหงายหลัง หรือบ้านผีสิงสุดสยองก็มีเปิดรอไว้ท้าทายสำหรับใครที่ชื่นชอบความเสียวเราขอท้าให้ลองมาเล่นกัน ภายในนอกจากจะมีเครื่องเล่นต่างๆ ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ร้านอาหาร หรือแม้แต่ออนเซน อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสวนสนุกแห่งนี้ตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่โรงแรม

ทัวร์ญี่ปุ่น สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์

บรรยากาศภายในสวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์


ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

พิเศษ!!! บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ อินเตอร์นานาชาติ พร้อมขาปู ไม่อั้น

ทัวร์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด


ที่พัก FUJISAN HOTEL RESORT TEL: 0555-83-5550

ทัวร์ญี่ปุ่น พักโรงแรม FUJISAN HOTEL RESORT

ห้องพักแบบ Twin ของ FUJISAN HOTEL RESORT


จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ 20 มิถุนายน 61

พิธีชงชาญี่ปุ่น – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) Inspection Yamanakako Sun Plaza Hotel – เจดีย์ Chureito & ศาลเจ้า Arakura Sengen – เมืองนิกโก้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

จากนั้น หัวหน้าทัวร์ญี่ปุ่นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ท่ามกลางสายฝน

ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าบนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5

ศาลเจ้าบนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5


จากนั้น สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ ซะโด หรือ พิธีชงชาญี่ปุ่น โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย

ทัวร์ญี่ปุ่น พิธีชงชาญี่ปุ่น

เรียนรู้วิธีชงชาญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น พิธีชงชาญี่ปุ่น

อุปกรณ์สำหรับชงชา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

เดินทางสู่โรงแรม Yamanakako Sun Plaza Hotel โรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ริมทะเลสาบยามานากะ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ โรงแรม จุดเด่นของโรงแรมคือ ท่านสามารถมองวิวภูเขาไฟฟูจิ พร้อมกับวิวทะเลสาบ ไปพร้อมๆกัน บางวัน ท่านจะได้เห็นฟูจิสะท้อนเงากับทะเลสาบเป็นวิวที่งดงามมาก โรงแรมแห่งนี้มีบริการแช่ออนเซ็นธรรมชาติ ละบริการอาหารเช้าและเย็นแบบอินเตอร์บุฟเฟ่ต์ ให้ท่านได้สำรวจโรงแรมนี้โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การบริการตอบคำถาม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ทัวร์ญี่ปุ่น โรงแรม Yamanakako Sun Plaza Hotel 01

เดินทางมาถึงโรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA HOTEL

ทัวร์ญี่ปุ่น วิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ โรงแรม Yamanakako Sun Plaza Hotel

ทะเลสาบคาวากุจิโกะ บริเวณด้านหน้าโรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA HOTEL

ทัวร์ญี่ปุ่น โรงแรม Yamanakako Sun Plaza Hotel 03

ห้องพักแบบ Twin ของโรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA HOTEL

ทัวร์ญี่ปุ่น ออนเซ็นโรงแรม Yamanakako Sun Plaza Hotel

ออนเซ็นของโรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA HOTEL

จากนั้นเดินตามรอยภาพถ่าย เจดีย์สีแดงที่มีฉากหลังเป็นวิวภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็นภาพถ่ายที่มีคนใช้และแชร์ในโลกออนไลน์มากที่สุดรูปหนึ่งถ้าหากพูดถึงภูเขาไฟฟูจิ นั่นก็คือ เจดีย์ Chureito มีความสูง 5 ชั้น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1963 เป็นสถานที่หนึ่งในพื้นที่ศาลเจ้า Arakura Sengen ศาลเจ้าเก่าแก่ที่คนญี่ปุ่นไปกราบไหว้ ขอพรกัน จากตัวศาลเจ้าต้องเดินขึ้นบันไดไปอีกเกือบ 400 ขั้น ถึงจะถึงที่ตั้งของเจดีย์เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ ซึ่งหลายคนอยากไปบันทึกความสวยงามของฟูจิซังเก็บไว้เป็นอีกมุมมองหนึ่ง เดินทางกลับสู่ จากนั้นเดินทางสู่ นิกโก้ (Nikko) มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO นำท่านเข้าสู่โรงแรม


ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

ที่พัก Kinugawa Onsen Hotel TEL: 0288-77-0025

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ 21 มิถุนายน 61

ศาลเจ้าโทโชกุ – หมู่บ้านนิกโก้ เอโดะ – เมืองอิบารากิ – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – AMI PREMIUM OUTLET

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านนิกโก้ เอโดะ (Nikko-Edo Wonderland) หมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ อยู่ไม่ไกลจากนิกโก้ที่ได้รับให้เป็นมรดกโลก ภายในจำลองสถานที่สำคัญๆในยุคสมัยเอโดะเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้าน สะพาน ร้านอาหารต่างๆ อิสระให้ท่านทำกิจกรรมภายในหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง ร้านย้อมผ้า แต่งตัวย้อนยุคในชุึดต่างๆ อาทิเช่น นินจา ซามูไร เจ้าเมือง ชุดเกราะ กิโมโน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ โรงละครนินจา โรงละครศิลปะประเพณี วัฒนธรรมสมัยเอโดะ มีกิจกรรมทดลองเล่น เช่น การยิงธนู ปาดาวกระจาย

ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านนิกโก้ เอโดะ Nikko-Edo Wonderland

หมู่บ้านนิกโกะ เอโดะ

ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านนิกโก้ เอโดะ

บรรยากาศหมู่บ้านนิกโกะ เอโดะ

นำท่านสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) เป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิกโก้ มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเพราะเป็นสถานที่สุดท้ายที่ท่าน โชกุน Tokugawa Ieyasu อาศัยอยู่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่งแสงสว่าง ในตอนแรกนั้นบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับฝั่งศพ ต่อมาจึงก็มีการสร้างอาคารและขยายศาลเจ้าเพิ่มเติมจนมีขนาดใหญ่อย่างที่เห็นในปัจจุบัน อาคารต่างๆของศาลเจ้านั้นมีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสร้างอยู่บนเขาซึ่งเคยเป็นป่าทึบจึงทำให้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย รอบข้างเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ อาคารตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก หนึ่งในนั้นจะเป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการนำทองมาตกแต่งอาคารได้อย่างสวยงาม แต่เน้นความเรียบง่ายแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม 

ทัวร์ญี่ปุ่น ทางเข้าศาลเจ้าโทโชกุ

บริเวณทางเข้าศาลเจ้าโทโชกุ

ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าโทโชกุ

บันไดเดินขึ้นด้านบนศาลเจ้าโทโชกุ

ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าโทโชกุ

ที่ฝังศพโชกุน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

นำท่านเดินทางสู่เมือง อิบารากิ (Ibaraki) ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต ห่างจากโตเกียวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวชายฝั่งแปซิฟิค เมืองหลักของจังหวัด นมัสการ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ด้วย จากความสูงถึง 120 เมตร ทำให้สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว ไฮไลท์!!! ของที่นี่มิได้เป็นเพียงที่สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าไปยังบริเวณภายในรูปปั้นและขึ้นไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตการณ์ในระดับความสูงที่ 85 เมตร ซึ่งจะอยู่ตรงส่วนของหน้าอกพระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็น วิวในมุมด้านกว้างได้ ทั้งหมด บนชั้นนี้จะมีกระจกที่เป็นช่องหน้าต่างอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากตรงนี้อีกด้วย

ทัวร์ญี่ปุ่น พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ

สักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ

จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง ณ AMI PREMIUM OUTLET ซึ่งภายในมี 100 ร้านค้าของแบรนด์ที่มีคุณภาพ จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่จะทำให้ท่านพอใจและมีความสุขไปกับการช้อปปิ้งสินค้า การออกแบบคอนเซ็ปต์ของเอ้าท์เล็ทแห่งนี้ คือ เป็นเมืองชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา ท่านจะรู้สึกสนุกไปกับการเดินช้อปปิ้งและยังมีร้านอาหารหลากหลายรูปแบบให้ท่านเดินเลือกซื้อเลือกหาสินค้าตามอัธยาศัย

ทัวร์ญี่ปุ่น AMI PREMIUM OUTLET

AMI PREMIUM OUTLET

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)

ที่พัก Tsukuba Onsen Hotel TEL: 029-866-0521

วันที่ 22 มิถุนายน 61

เก็บผลไม้ตามฤดูกาล – ทดลองทำตุ๊กตาญี่ปุ่น – Inspection Shinjuku Washington – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)

หัวหน้าทัวร์ญี่ปุ่นนำทุกท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์เก็บผลไม้แสนอร่อย สดๆ จากต้น ประเทศญี่ปุ่นนั้นมี 4 ฤดูกาล โดยเรียกผลไม้ที่เก็บได้ในแต่ละช่วงเวลาว่า “ผลไม้แห่งฤดูกาล” ที่สามารถรับประทานได้อย่างเต็มอิ่ม ทั้งความหวาน ทั้งความหอมอร่อยที่ผสมกันอย่างลงตัว อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้ ที่เรียกได้ว่า เก็บไปชิมไป หรือท่านสามารถสั่งผลไม้สดๆจากไร่ เพื่อนำกลับป็นของฝากในราคาย่อมเยา ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น สวนผลไม้

สวนผลไม้ตามฤดูกาล

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)

ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ ทดลองทำตุ๊กตาญี่ปุ่น ท่านจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีและขั้นตอนการประดิษฐ์ ตุ๊กตาญี่ปุ่น ที่เป็นสินค้าพื้นเมือง และของฝากที่มีคุณค่าทางจิตใจ เพราะจะมีเพียงชิ้นเดียวบนโลกนี้ จากนั้นนำท่านดูงานโรงแรม Shinjuku Washington Hotel โรงแรม 3 ดาว ตั้งอยู่ในย่านดาวทาวน์ของชินจูกุ ให้ท่านสอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมตามอัธยาศัย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ ทำหัวใจ

ทดลองทำตุ๊กตาญี่ปุ่น ครั้งนี้ได้ลองทำรูปหัวใจ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ โรงแรมชินจูกุ

ระหว่างรอดูห้องพักที่โรงแรม Shinjuku Washington Hotel


อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

ทัวร์ญี่ปุ่น ช้อปปิ้งชินจูกุ

ช้อปปิ้งชินจูกุ


ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)

ที่พัก Narita Marroad Hotel TEL: 0476-30-2222

ทัวร์ญี่ปุ่น โรงแรม Hotel Marroad Narita

โรงแรม Narita Marroad Hotel

ทัวร์ญี่ปุ่น ห้องพักโรงแรม Hotel Marroad Narita

ห้องพัก Twin ของโรงแรม Narita Marroad Hotel

วันที่ 23 มิถุนายน 61

Inspection Narita Marroad และ Narita Hedistar – วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)

หัวหน้าทัวร์ญี่ปุ่นนำท่านดูงานโรงแรม Narita Marroad โรงแรม 4 ดาว ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนาริตะ โรงแรมขนาดใหญ่ จุดเด่นอยู่ที่ขนาดห้องพักที่มีพื้นที่กว้างกว่าโรงแรมอื่นๆ ในละแวกเดียวกัน มีบริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ อินเตอร์ ในราคาที่ไม่แพง เหมาะสำหรับไฟล์ทที่บินมาถึงเย็นและอยากจะรับประทานอาหารเย็นก่อนที่จะเข้าพักที่โรงแรม อิสระให้ท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรม โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ

นำท่านดูงานโรงแรม Narita Hedistar โรงแรม 3 ดาว ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนาริตะ บริเวณโดยรอบมีร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ นอกจากนี้ยังมีบริการรถรับส่ง จากโรงแรมไปยังสนามบินด้วย ให้ท่านสอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมตามอัธยาศัย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น โรงแรม Narita Hedistar

โรงแรม Narita Hedistar

จากนั้นนำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดนาริตะซัง ชินโชจิ

วัดนาริตะซัง ชินโชจิ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)

ก่อนกลับนำท่านแวะซื้อของฝากและของที่ระลึกที่ อิออนมอลล์ (Aeon Narita Mall) เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจำหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดให้บริการ

ทัวร์ญี่ปุ่น อิออนมอลล์

อิออนมอลล์

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

20.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

วันที่ 24 มิถุนายน 61

สนามบิน ดอนเมือง

01.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รีวิวโดย นายเก้

แชร์บทความนี้