นำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ – รีวิวเที่ยวทัวร์สเปน

แชร์บทความนี้

Lovely Smile Tour ขอขอบพระคุณคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ให้ความไว้วางใจในการนำทุกท่านไปนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ WCES 2016

ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559

คลิกดูทัวร์ยุโรป >> https://goo.gl/9p8uS5

แชร์บทความนี้