แอดไลน์เลย ติดต่อเฟสบุ๊ค

ดูงานพันธุ์ไม้ ณ ประเทศสิงคโปร์ – รีวิวเที่ยวทัวร์สิงคโปร์ กรุ๊ปดูงาน

แชร์บทความนี้

ขอขอบคุณคณะอาจารย์ และบุคลากร จากสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เป็นอย่างสูง

ที่ได้ให้ความไว้วางใจ Lovely Smile Tour ในการจัดกรุ๊ปดูงานพันธุ์ไม้ ณ ประเทศสิงคโปร์

เดินทางระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560

สายการบินแอร์เอเชีย

คลิกดูทัวร์สิงคโปร์ >> https://goo.gl/g8HqCi

แชร์บทความนี้