เอกสารการเตรียมตัวไปสิงคโปร์ อัปเดตล่าสุด

แชร์บทความนี้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การเดินทางไปต่างประเทศต้องมีการเตรียมตัวมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศได้มีมาตรการผ่อนคลายมากขึ้น รวมทั้งทัวร์สิงคโปร์ด้วย ดังนั้น การเตรียมตัวไปสิงคโปร์ต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลอะไรบ้าง ลองอ่านรีวิวนี้

1. เอกสารที่ใช้ในการเตรียมตัวไปสิงคโปร์

เอกสารที่ใช้ มี 2 อย่างเท่านั้น คือ

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 2. เอกสารวัคซีน สามารถขอจากแอปหมอพร้อมได้ โดยรูปแบบเอกสารที่ยอมรับ จะเป็นตามรูปด้านล่างนี้ เน้นย้ำ อย่าลืมตรวจสอบชื่อ นามสกุล เลขที่พาสปอร์ตให้ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง

*** ตั้งแต่เดือน ก.พ. 66 ไม่ดูใบวัคซีนแล้ว ***

เอกสารวัคซีนเข้าประเทศสิงคโปร์
รูปแบบเอกสารวัคซีนที่ยอมรับ

การขอ E-VACCINE PASSPORT หรือ International Certificate

e-vaccine passport เตรียมตัวไปสิงคโปร์
ขั้นตอนการขอ E-Vaccine Passport ในแอปหมอพร้อม
e vaccine passport sample
ตัวอย่าง E-Vaccine Passport ที่ได้รับในแอปหมอพร้อม
ข้อมูล e-vaccine passport
เมื่อสแกน QR Code จะขึ้นข้อมูลการฉีดวัคซีน

กรณีที่ขอ E-Vaccine Passport ไม่ทัน สามารถไปขอเป็นเอกสาร Vaccine Passport เล่มสีเหลืองได้ที่ “หน่วยงานที่ให้บริการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ” ตามลิงค์ด้านล่างนี้ โดยมีค่าดำเนินการ 50 บาท แนะนำว่า Walk in ไปได้เลย ไม่ต้องนัดหมาย

Vaccine Passport
Vaccine Passport สำหรับการเตรียมตัวไปสิงคโปร์
ข้อมูล vaccine passport
ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19
ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19
ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19

กรณีที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ต่างประเทศ

กรณีที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ต่างประเทศ เช่น ไปฉีด Pfizer ที่อเมริกา จะไม่มีข้อมูลวัคซีนในแอปหมอพร้อม และไม่สามารถขอ Vaccine Passport ที่ไทยได้ ทั้งนี้ สามารถนำใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ได้รับ (Covid 19 Vaccination Record Card) ตามตัวอย่างด้านล่าง ไปใช้เดินทางไปสิงคโปร์ได้เลย

ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19
ตัวอย่างใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ต่างประเทศ

2. ข้อมูลวัคซีนโควิด 19 ที่สิงคโปร์ยอมรับ

นักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวสิงคโปร์ จะต้องฉีดวัคซีนทุกคน (Fully Vaccinated) ตามรายะเอียดชื่อวัคซีนและจำนวนเข็มที่ฉีด (Dose) ด้านล่างนี้ และที่สำคัญ จะต้องฉีดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ และระยะเวลาการฉีดแต่ละเข็มต้องห่างกันอย่างน้อยตามตารางในหัวข้อ 2.1

2.1 Vaccinations Accepted by Singapore

Travellers are considered fully vaccinated if they meet the following conditions at least 2 weeks before arrival in Singapore:

 • Received the full regimen of WHO EUL Vaccines (below), from a specific manufacturer, and
 • Met the minimum dose interval period.
วัคซีนโควิด 19 ไปสิงคโปร์

2.2 รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเด็กในการเข้าสิงคโปร์

 1. เด็กอายุ 12 ปี และต่ำกว่า ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่านั้นโดยเด็กไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่
 2. เด็กต่ำกว่า 2 ปี ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ต้องตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี

3. การลงทะเบียนขาเข้าสิงคโปร์

การลงทะเบียนขาเข้าสิงคโปร์ จะต้องลงทะเบียน 2 ส่วน ดังนี้

3.1 ลงทะเบียน SG Arrival Card

การลงทะเบียน SG Arrival Card เป็นการกรอกเอกสาร ตม. แบบออนไลน์นั่นเอง ซึ่งสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 3 วันก่อนเดินทาง โดยเข้าไปที่ปุ่มด้านล่างนี้ หากซื้อแพคเกจ ทัวร์สิงคโปร์ ทางบริษัทฯ จะลงทะเบียนให้ลูกค้า

ลงทะเบียน sg arrival card
กรอกข้อมูล SG Arrival Card สำหรับการเตรียมตัวไปสิงคโปร์

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล SG Arrival Card มีดังนี้

 1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ เลือกหัวข้อ Foreign Visitors มุมขวาล่างตามรูปด้านบน
 2. หากไปเอง เลือกแบบ Individual Submission และหากไปเป็นกรุ๊ป เลือกแบบ Group Submission
 3. กรอกข้อมูลตามหน้าพาสปอร์ต วันเดินทางไปถึง และเดินทางโดยสายการบิน (Air) กด Confirm
 4. กรอกข้อมูลแผนการเดินทาง และประวัติการเดินทาง
 5. หากไปเป็นกรุ๊ป ให้กด Add Traveller เพื่อกรอกข้อมูลท่านอื่น
 6. เมื่อกรอกของทุกท่านเรียบร้อย ให้กด Preview เพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
 7. กด Submit และจะได้อีเมลยืนยันการลงทะเบียน

สิ่งสำคัญจะต้องกรอกอีเมลให้ถูกต้อง เพราะเมื่อผ่าน ตม. แล้ว ระบบจะส่งข้อมูล Visit Pass มาให้ทางอีเมลดังรูปด้านล่าง เพื่อใช้ในการช้อปปิ้ง หรือทำ Tax Refund ที่สิงคโปร์

singapore visit pass
ตัวอย่าง Visit Pass ที่ได้รับทางอีเมล หลังจากผ่าน ตม. สิงคโปร์
singapore visit pass
Visit Pass หน้า 2

3.2 ลงทะเบียนในแอป TraceTogether (ไม่จำเป็นแล้ว)

ผู้เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ต้องดาวน์โหลดแอป ” Trace Together “ และลงทะเบียนในวันแรกที่ไปถึง เพื่อใช้ในการสแกนเข้าสถานที่ต่างๆ ในสิงคโปร์ ขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

 1. ดาวน์โหลดแอป Trace Together ที่ปุ่มด้านบน เลือกภาษาไทย
 2. แตะจดหมายเพื่อเปิดอ่าน และกดถัดไปจนอ่านจดหมายจบ
 3. กรอกเบอร์โทรศัพท์ โดยเลือกรหัสประเทศไทย +66 และกรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก เพื่อรับรหัส OTP ในข้อความ
 4. กรอกรหัส OTP 6 หลัก แล้วกดยืนยัน
 5. เลือกโปรไฟล์ของคุณ เป็น การมาเยือนสิงคโปร์ แล้วกด ดำเนินการต่อ
 6. กรอกข้อมูลหนังสือเดินทางของคุณ เป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบถ้วน ติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อยืนยันข้อมูล และกดถัดไป
 7. เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน ตามรูปด้านขวา และเมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์เรียบร้อย จึงจะสามารถเปิดใช้งานแอปได้

*** แนะนำให้ลงทะเบียนตั้งแต่อยู่ที่ไทย เพราะจะต้องรับรหัส OTP จากเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

*** กรณีเดินทางไปกับทัวร์สิงคโปร์ หากไม่สามารถทำได้ เจ้าหน้าที่ส่งทัวร์จะช่วยแนะนำให้อีกครั้ง

TraceTogether
เมื่อลงทะเบียน TraceTogether เสร็จแล้ว จะขึ้นหน้าจอนี้

4. เอกสารขาเข้าประเทศไทย

สำหรับคนไทย ไม่ต้องลงทะเบียนอะไรแล้ว (ยกเลิก Thailand Pass สำหรับคนไทย ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป)

ใช้แค่หนังสือเดินทาง และ E-Vaccine Passport ก็เดินทางเข้าประเทศไทยได้แล้ว ดังนั้น การเตรียมตัวไปสิงคโปร์ จึงมีขั้นตอนเท่านี้

สรุป

เมื่อเข้าใจเรื่องการเตรียมตัวไปสิงคโปร์ทั้งหมดแล้ว สามารถจองแพคเกจทัวร์สิงคโปร์ได้เลย เรามีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำเรื่องเอกสาร และช่วยลงทะเบียนต่างๆ ให้ แค่เตรียมหนังสือเดินทาง และ E-Vaccine Passport ก็เดินทางไปเที่ยวสิงคโปร์ได้แล้ว

แชร์บทความนี้