เที่ยวสิงคโปร์ งบเท่าไหร่ดี แบบไหนคุ้มสุด

แชร์บทความนี้

หากท่านกำลังวางแผนเที่ยวสิงคโปร์ งบเท่าไหร่จึงจะสามารถกิน เที่ยว ช้อปปิ้ง เก็บไฮไลท์สำคัญของสิงคโปร์ได้ครบ งบสำหรับการไปเที่ยวสิงคโปร์แบ่งเป็น 2 แบบ คือ การไปเที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์สิงคโปร์ และการไปเที่ยวด้วยตนเอง แต่ละแบบต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ ลองดูรีวิวได้เลย

1. เที่ยวกับทัวร์สิงคโปร์

ถ้าแจกแจงงบประมาณสำหรับเตรียมตัวไปเที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์ แบ่งรายการค่าใช้จ่ายเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1 ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้บริษัททัวร์ก่อนเดินทาง

รายการราคา (บาทต่อท่าน)
ราคาทัวร์ (เป็นราคาเริ่มต้น)12,999
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ1,500
รวม14,499
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.พ. 67

หมายเหตุ

 1. ราคาทัวร์จะรวมตั๋วเครื่องบิน อาหาร ที่พัก ค่าเข้าสถานที่ตามที่โปรแกรมทัวร์ระบุ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
 2. ใช้ข้อมูลราคาแพ็กเกจทัวร์ที่ขายดี (ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK EARLY SINGAPORE 28-30 พ.ค. 67)
 3. ราคาแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากัน
 4. กรณีเดินทางท่านเดียว ต้องเสียค่าพักเดี่ยวเพิ่มอีก 4,900 บาท

1.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความสนใจ

รายการราคา (บาทต่อท่าน)
ค่าบัตรสวนสนุก Universal Studios Singapore แบบ One Day Ticket รวมรถบัสรับส่ง2,300
ค่าอาหารบนเครื่อง มื้อละ 150 บาท ซื้อไปกลับ300
ค่าขึ้นจุดชมวิว SkyPark870
(32 SGD)
ค่าบัตร Super Tree405
(15 SGD)
ค่าเข้าโดม 2 โดม (Flower Dome & Cloud Forest)700
ค่าบัตร S.E.A. Aquarium1,350
(เด็กต่ำกว่า 12 ปี 1,190)
ค่าล่องเรือ Bum Boat760
(28 SGD)
ค่าอาหาร มื้ออิสระทานเอง 3 มื้อ (มื้อละ 400 บาท)1,200
เงินสดติดตัว5,000
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยตามความพอใจ
กรณีซื้อทุกอย่าง ค่าใช้จ่ายรวมเป็น12,885
เช็คข้อมูลวันที่ 19 ก.พ. 67 ค่าบัตรเข้าสถานที่ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์อีกครั้ง (คิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 SGD = 27 บาท)

ดังนั้น งบประมาณที่ต้องเตรียมสำหรับไปเที่ยวทัวร์ กรณีซื้อบัตรเข้าสถานที่ทุกอย่างตามรายการ ต้องใช้งบ ดังนี้

14,499 + 12,885 = 27,384 บาท

หรือประมาณ 27,400 บาทต่อท่าน นั่นเอง

รูปตัวอย่างลูกค้าที่ไปทัวร์สิงคโปร์

เที่ยวสิงคโปร์ งบไม่แพง
จองทัวร์ 2 ท่าน เที่ยวสิงคโปร์ งบคุมได้ด้วยการไปทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ 28-30 กรกฎาคม 2566
ซื้อแพ็กเกจทัวร์สิงคโปร์สำหรับครอบครัว 5 ท่าน
รีวิวทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ซื้อทัวร์ 2 ท่าน แล้วไปจอยกรุ๊ปกับลูกค้าท่านอื่น ก็สนุกได้

2. เที่ยวด้วยตนเอง

ถ้าจะเที่ยวด้วยตนเองแบบสบายๆ ไม่ประหยัดหรือหรูหราเกินไป ต้องเตรียมงบเท่าไหร่ ขอยกตัวอย่างข้อมูลการวางแผนเที่ยว โดยเลือกสายการบินที่ทำให้มีเวลาเที่ยวเกือบ 3 วันเต็ม และราคาถูกที่สุด ณ เวลาที่เช็ค และเลือกโรงแรมระดับ 3 ดาวที่ห้องได้มาตรฐาน ดังนี้

 1. เที่ยว 3 วัน 2 คืน วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567
 2. เดินทาง 2 ท่าน
 3. บินสายการบินไทยแอร์เอเชีย
  • ขาไป 28 พ.ค. 2567 เที่ยวบิน FD359 เวลา 06.10-09.35
  • ขากลับ 30 พ.ค. 2567 เที่ยวบิน FD350 เวลา 20.40 – 22.10
 4. พักโรงแรม Ibis Singapore on Bencoolen Hotel ระดับ 3 ดาว
 5. ใช้รถไฟใต้ดินในการเดินทางเป็นหลัก

สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องเตรียม ได้ดังนี้

รายการราคา (บาทต่อท่าน)
ตั๋วเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย
– รวมน้ำหนัก 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
6,500
ค่าที่พัก 2 คืน ราคา 17,200 บาท
– ห้อง Standard
– รวมอาหารเช้า
*** ราคาพีเรียดนี้ค่อนข้างแพง ปกติราคาห้องจะถูกกว่านี้ ***
8,600
ค่าบัตรโดยสาร Singapore Tourist Pass แบบ 3 วัน
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม
920
(34 SGD)
ค่าอาหาร 5 มื้อ มื้อละ 400 บาท2,000
รวมทั้งสิ้น18,020
เช็คข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.พ. 67

ถ้าต้องการเข้าสถานที่ต่างๆ ตามข้อ 1.2 ด้วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเป็น

18,020 + 12,885 – 1,200 (หักมื้ออาหารออก) = 29,705 บาท

ดังนั้น กรณีไปเที่ยวด้วยตนเอง ต้องเตรียมงบประมาณ 29,700 บาทต่อท่าน นั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องที่พัก

เช็คราคาที่พักสิงคโปร์ได้ที่ปุ่มด้านล่าง

สรุปเรื่องเที่ยวสิงคโปร์ งบเท่าไหร่ดี

การไปเที่ยวสิงคโปร์กับกรุ๊ปทัวร์และการไปเที่ยวด้วยตนเอง ใช้งบประมาณใกล้เคียงกัน แต่มีข้อดีแตกต่างกันไป การไปเที่ยวกับทัวร์สิงคโปร์จะสะดวกสบาย เพียงแค่เลือกวันเดินทาง และ option เสริมต่างๆ ที่สนใจ ก็สามารถไปเที่ยวได้แล้ว และยังสามารถคุมงบประมาณที่แน่นอนได้อีกด้วย

ส่วนการไปเที่ยวด้วยตนเอง ก็จะได้ความอิสระในการเดินทาง สามารถเลือกสายการบิน เวลาบิน ที่พัก ร้านอาหารที่ถูกใจ แต่ก็ต้องวางแผนการเดินทางดีๆ เพื่อไม่ให้งบบานปลาย สิ่งสำคัญคือ ต้องรีบจองตั๋วเครื่องบินและที่พักล่วงหน้านานๆ จึงจะได้ราคาดี ถ้าจองใกล้ๆ ราคาแพงแน่นอน ท้ายที่สุด รีวิวเที่ยวสิงคโปร์ งบเท่าไหร่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านในการตัดสินใจก่อนเดินทาง

แชร์บทความนี้