เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พม่า ที่ต้องไปสักการะ

แชร์บทความนี้

มิงกะลาบาจ้า วันนี้ทัวร์พม่าจะพาทุกท่านไปสักการะบูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานพระธาตุไว้ให้เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในการทำความดีและเป็นที่พึ่งทางใจในการดำเนินชีวิต 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะพาพวกท่านไปสักการะบูชาก็คือ เจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นเจดีย์สีทองรูประฆังคว่ำที่ชาวพม่าเคารพและนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์แห่งนี้เป็นอย่างมาก

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวสิกอง
cr. tripexperienceblog.com/heritage/shwezigon-pagoda/

เจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) 

อยู่ที่เมืองพุกาม เป็นมหาเจดีย์ใหญ่ที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศพม่า มีความสูง 160 เมตร อยู่บนฐาน 3 ชั้น มีบันไดขึ้นทั้ง 4 ทิศ เป็นที่บรรจุพระธาตุสำคัญ 3 ส่วน คือ

 1. พระเขี้ยวแก้วที่กษัตริย์ศรีลังกาได้นำมาถวาย
 2. พระธาตุกระดูกไหล่ ที่ได้นำมาจากเมืองศรีเกษตร
 3. พระธาตุพระนลาฏกระดูกหน้าผาก

ภายในเจดีย์มีหอผีนัต ซึ่งเป็นวิหารยาวที่ตั้งรูปผีหลวงที่ชาวพม่าให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก และที่น่าสนใจในการมาสักการะบูชาก็คือ ภาพประวัติพุทธชาดกของพระพุทธเจ้า

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวสิกอง shwezigon pagoda
cr. www.pinterest.com/pin/265219865534892038/


เจดีย์ชเวสิกอง แปลว่า เจดีย์แห่งชัยชนะ มีตำนานเล่าว่าพระเจ้าอนิรุทธ์ หรือ พระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกามเป็นผู้สร้าง แต่สร้างไม่เสร็จ มาแล้วเสร็จในรัชกาลพระเจ้าจานสิตาแห่งอาณาจักรพุกามประมาณ 900 ปีก่อน พระเจ้าอนิรุทธ์ได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาจากศรีลังกาโดยไว้บนหลังช้างเผือก พระองค็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าให้ช้างเผือกที่มีพระเขี้ยวแก้วจากศรีลังกาอยู่บนหลังออกมาเสี่ยงทาย ถ้าช้างเผือกเดินมาหยุดและคุกเข่าลง ณ ที่ใดก็จะสร้างเจดีย์ไว้ที่นั่น ในที่สุดช้างเผือกก็ได้เดินมาหยุด ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำอิระวดี ณ ตำแหน่งนี้นี่เองพระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ชเวสิกองไว้ตรงที่ช้างเผือกได้เสี่ยงทาย ยังสร้างไม่เสร็จพระองค์ก็มาสวรรคตเสียก่อน และมาสร้างเสร็จในสมัยของพระเจ้ากยันสิตถา เมื่อปี ค.ศ.1089

ทัวร์พม่า พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง
cr. flightsnation.com

ลักษณะของเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำแบบมอญ ประดับด้วยช่ออุบะได้อย่างสวยงามมีแถบคาดรอบองค์ระฆังที่เรียกว่า รัดอก แซมลวดลายประดับอย่างสวยงามทั้งขอบล่างและขอบบน องค์เจดีย์หุ้มด้วยแผ่นทอง รอบระเบียงมีภาพแผ่นเคลือบปูนเล่าเรื่องราวในนิทานชาดกเพื่อเป็นคติธรรมสอนใจ จุดที่น่าสนใจที่เป็นไฮไลท์ของทัวร์พม่า คือ บริเวณลานหน้าบันไดทางขึ้นสู่เจดีย์ทิศตะวันออก มีบ่อเล็กๆ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว ลึก 2 นิ้ว ใส่น้ำไว้เพื่อมองลงไปจะเห็นยอดแจดีย์ที่สะท้อนลงมายังผิวน้ำอย่างมหัศจรรย์ จุดนี้จึงกลายเป็นจุดขอพรที่ชาวพม่ามักจะมานั่งคุกเข่าขอพรเป็นประจำ เมื่อรู้อย่างนี้คณะทัวร์พม่าไม่รอช้าต่างพากันมานั่งคุกเข่าขอพรและเข้าคิวเพื่อถ่ายรูปยอดเจดีย์ในบ่อน้ำ

เที่ยวทัวร์พม่า พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง
cr : sv.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Shwezigon.jpg


ทางเข้าพระเจดีย์มีรูปปั้นขนาดใหญ่ของผู้ปกป้องศาสนสถานแห่งนี้มีลักษณะคล้ายสิงโตขนาดใหญ่ ทางเข้าสู่เจดีย์มี 4 ทาง จะมีทางใต้และทางตะวันตกเท่านั้นที่มีการเปิดใช้งาน ที่มุมระเบียงตรงฐานเจดีย์บนสุดทั้งสี่ด้าน มีการจำลององค์เจดีย์ขนาดเล็กเอาไว้ตรงมุมด้านล่างของฐานเจดีย์มีบาตรจำลอง แจกันสัมฤทธิ์ปิดทองคำเปลวและมีดอกไม้สัมฤทธิ์ประดับโดยรอบ บริเวณรอบนอกของเจดีย์มีวิหารและศาลาไม้ตกแต่งตามแบบศิลปะของพม่า ที่ระดับพื้นดินมีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าไว้ทั้งสี่ทิศของวัด มีชื่อประจำทิศดังนี้

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวสิกอง shwezigon pagoda
cr. bagandaytours.com


พระกสุสันธพุทธเจ้า อยู่ทางทิศเหนือ
พระกัสสปพุทธเจ้า อยู่ทางทิศใต้
พระโกนาคมนพุทธเจ้า อยู่ทางทิศตะวันออก
พระโคดมพุทธเจ้า อยู่ทางทิศตะวันตก

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวสิกอง พระพุทธรูป
cr:  anamoralesblog.com/en/shwezigon-paya/


ด้านล่างของพระพุทธรูปกัสสปพุทธเจ้ามีร่องรอยการแกะสลักอย่างปราณีตบนแผ่นหิน และบนแผ่นหินเหล่านี้ถูกแกะสลักเป็นใบโพธิ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันเป็นมงคลยิ่ง ยังมีจิตกรรมฝาผนังอีกมากมายตามทางเดินเพื่อทำให้คณะทัวร์พม่าได้เดินชื่นชมไปตลอดทาง

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวสิกอง

นอกจากนี้ เจดีย์ชเวสิกองยังมีความอัศจรรย์ 9 ประการ ได้แก่

 1. บนยอดเจดีย์ไม่มีการใช้เหล็กเสริม
 2. กระดาษห่อแผ่นทองคำเปลวที่นำไปปิดส่วนยอดของเจดีย์ จะไม่ปลิวพ้นฐานสี่เหลี่ยมของเจดีย์
 3. เงาพระเจดีย์จะไม่ล้ำออกนอกฐานสี่เหลี่ยมของเจดีย์ ( ถ้าเงาล้ำออกนอกฐานเจดีย์ถือว่าเป็นรางร้าย)
 4. ภายในเขตองค์พระเจดีย์สามารถรองรับผู้มาแสวงบุญได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ไม่เคยเต็ม
 5. มีการให้ทานด้วยข้าวสุกร้อนๆ ทุกเช้า (ไม่ว่าเราจะตื่นเช้าสักเพียงใดจะพบข้าวสุกในบาตรอยู่ก่อนหน้าเราเสมอ)
 6. เมื่อตีกลองใบใหญ่จากด้านหนึ่งของเจดีย์ จะไม่สามรถได้ยินเสียงกลองจากด้านตรงข้าม
 7. ไม่ว่าฝนจะตกหนักเพียงใด จะไม่มีน้ำฝนขังอยู่ในอาณาเขตของเจดีย์
 8. แม้เจดีย์จะตั้งอยู่บนพื้นราบ แต่เมื่อมองจากภายนอกจะเกิดภาพลวงตาคล้ายเจดีย์ตั้งอยู่บนที่สูง
 9. มีต้นพิกุล (Khaye หรือ Chayar) ซึ่งจะออกดอกตลอดทั้งปี (ปกติจะออกปีละครั้งเท่านั้น)

เที่ยวพม่า พุกาม เจดียชเวสิกอง
cr : thousandwonders.net/Shwezigon+Pagoda

สรุป

นี่คือเจดีย์ชเวสิกอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวพม่าให้ความนับถือศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง แม้แต่ชาวไทยก็มีความศรัทธาเลื่อมใสเช่นกันจะเห็นได้จากมีคณะทัวร์พม่าเข้ามาสักการะบูชาทำพิธีขอพรอย่างไม่ขาดสาย ของดีแบบนี้แล้วท่านจะพลาดได้อย่างไร หากสนใจติดต่อทีมงานทัวร์พม่าของ Lovely Smile Tour ได้ เพียงแค่แอดไลน์มาถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID : @lovelysmiletour


cr : bagantravellers.com/shwezigon-pagoda

รีวิวโดย วรรณี

แชร์บทความนี้