เที่ยวพม่าหน้าฝน ก็สนุกได้

แชร์บทความนี้

หากถามว่า ไปเที่ยวทัวร์พม่าควรไปช่วงไหน แนะนำเลยว่าไปช่วงหน้าหนาว ประมาณเดือนธันวาคม – มกราคม แต่ถ้าถามว่า แล้วถ้าจะเที่ยวทัวร์พม่าหน้าฝนสามารถเที่ยวได้หรือไม่ ขอตอบเลยว่า “เที่ยวได้เช่นกัน” มาลองดูกันว่า เที่ยวทัวร์พม่าหน้าฝนเป็นอย่างไร ครั้งนี้ ทีมงาน Lovely Smile Tour จะรีวิวภาพรวมโปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เนปิดอว์ 4 วัน 3 คืน ติดตามชมกันได้เลย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581

ไปเที่ยวทัวร์พม่าหน้าฝนกัน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2

ไปเที่ยวพม่า ใช้แค่พาสปอร์ตที่มีอายุเล่มเหลือมากกว่า 6 เดือน ก็สามารถเดินทางไปได้เลย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C

การเดินทางในครั้งนี้ ขอขอบคุณการสนับสนุนจาก สายการบินไทยไลอ้อนแอร์เครื่องใหม่ นั่งสบาย ที่นั่งเป็นแบบ 3-3

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B4

ที่พม่าจะใช้ เงินจ๊าด เป็นหลัก สามารถเตรียมเงินบาทไปแลกเงินจ๊าดที่ไกด์พม่าได้เลย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0

หน้าฝนที่พม่า ฟ้าก็จะครึ้มๆ หน่อย เตรียมหมวก เตรียมร่ม เตรียมชุดกันฝนกันให้พร้อม

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B6

เดินทางเหนื่อยๆ แวะทานข้าวเที่ยงกันสักหน่อย มื้อนี้มีกุ้งแม่น้ำให้ทานด้วย สุดยอด

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B7

หลังจากทานข้าวกลางวันเสร็จ จึงเดินทางมาเที่ยวเมืองหงสาวดี

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B8

มาเที่ยวเมืองหงสาวดี ต้องมากราบไหว้ เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา1 ใน 5 มหาศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในจะมีการบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B9

จากนั้น หัวหน้าทัวร์พม่าพาไปเที่ยวต่อที่ พระราชวังบุเรงนอง เป็นพระราชวังที่ในอดีตเป็นศูนย์กลางการปกครองของพม่า

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B10

ที่เมืองหงสาวดียังมีพระนอนชื่อว่า พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587

ขาช้อปห้ามพลาด ที่ด้านหน้าองค์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว จะมีร้านขายสินค้าพื้นเมืองเช่น เสื้อผ้า ไม้แกะสลัก เครื่องประดับต่างๆ ใครสนใจแนะนำช้อปที่นี่เลย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B11

จากเมืองหงสาวดี เดินทางสู่ เมืองไจ้โท เพื่อไปสักการะพระธาตุอินทร์แขวนการขึ้นเขา จะต้องเปลี่ยนจากรถบัส มานั่งรถ 6 ล้อขึ้นไป

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B12

นั่งรถ 6 ล้อขึ้นมาถึงด้านบน หัวหน้าทัวร์พม่าพาไปเช็คอินเอากระเป๋าไปเก็บก่อนที่จะไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวน คืนนี้พักที่โรงแรม Yoe Yoe Lay Hotel

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B13

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม Yoe Yoe Lay Hotel

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B14

เช็คอินเรียบร้อย เดินออกมาไหว้พระบริเวณพระธาตุอินทร์แขวน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B15

ไหว้องค์พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B16

ท่ามกลางสายฝนปอยๆ ก็ยังสามารถเห็นองค์พระธาตุอินทร์แขวน และไปสักการะได้

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B17

เดินวนมาด้านหลังองค์พระธาตุอินทร์แขวน สามารถถ่ายรูปสวยๆ ได้

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B18

เช้าตรู่ ทานข้าวเช้าเสร็จแล้ว เตรียมตัวมาขึ้นรถ 6 ล้อ เพื่อลงไปที่ลานจอดรถบัสด้านล่างเที่ยวหน้าฝน แนะนำให้เตรียมร่มหรือชุดกันฝนไปด้วย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B19

เดินทางไปเที่ยวที่ เมืองเนปิดอว์ เมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศพม่าไปสักการะ องค์พุทธคยาจำลอง สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B20

เดินซื้อของฝากตามร้านขายสินค้าพื้นเมือง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B21

ช่วงค่ำ ไปสักการะ มหาเจดีย์อุปปาตสันติ ซึ่งเป็นเจดีย์จำลองของมหาเจดีย์ชเวดากอง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B22

ด้านในมหาเจดีย์อุปปาตสันติ สามารถเข้ามาสักการะพระพุทธรูป และทำบุญได้

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B23

งานจิตรกรรมฝาผนังสวยๆ ภายในมหาเจดีย์อุปปาตสันติ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B24

คืนนี้พักที่ Royal Naypyitaw Hotel ที่เมืองเนปิดอว์ โรงแรมสะอาดใหม่ สะดวกสบาย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B25

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม Royal Naypyitaw Hotel ครบครัน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B26

ตื่นเช้า มาเดินเล่นบริเวณหน้าโรงแรม เตรียมตัวเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B32

แวะทานอาหารทะเลที่ร้าน YIN FONG มื้อแบบซุปเปอร์ซีฟู๊ด

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B27

อาหารทะเล ตัวใหญ่ๆ สดๆ เนื้อเน้นๆ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B28

ปูผัดน้ำมันหอย น่าทานมาก

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B29

กุ้งเน้นๆ กินให้หายอยากไปเลย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B31

ผัดรวมมิตรซีฟู๊ด อร่อยอย่าบอกใครเชียว

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B30

ผัดผักก็มี รสชาติดีไม่แพ้ที่เมืองไทย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B33

เดินทางมาถึงที่ย่างกุ้ง ไปสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)1 ใน 5 มหาสถานบูชา ที่ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ทุกโปรแกรมต้องพามา

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B34

เดินขึ้นมาที่ลานด้านบนของ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B35

สักการะพระพุทธรูปบริเวณพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B36

เดินทางมาที่ลานสำหรับสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งถือว่าเป็น 1 ใน 5 มหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เนื่องจากเป็นพระมหาเจดีย์ทองคำที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกว่า 2,500 ปี

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B37

มาที่เมืองย่างกุ้ง ใครๆ ก็ต้องอยากมากราบสักการะ เทพทันใจ เพื่อขอพรตามที่ตนปรารถนาทัวร์พม่าทุกโปรแกรมที่มาเที่ยวที่เมืองย่างกุ้ง ต้องพามาเช่นกันเครื่องไหว้ต่างๆ สามารถซื้อได้บริเวณศาลาของเทพทันใจ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B38

อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าให้ความศรัทธา นั่นคือ เทพกระซิบต้องการขอพรอะไร ให้กระซิบบอกที่ข้างหูท่าน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B39

คืนนี้พักที่ย่างกุ้ง ได้พักโรงแรม Melia Yangon Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B40

ห้องใหม่ ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%2B41

ก่อนเดินทางกลับ เช็คพาสปอร์ตให้เรียบร้อยว่าอยู่หรือไม่เช้ามาเตรียมเดินทางไปสนามบินมิงกาลาดง และเดินทางกลับไทยด้วยความประทับใจ

สรุป

ได้มาเที่ยวทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืนแล้ว กลับไปด้วยความชื่นอกชื่นใจ อิ่มบุญกันถ้วนหน้า หากใครสนใจมาเที่ยวพม่า สามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แม้กระทั่งหน้าฝน ก็สามารถเดินทางมาเที่ยวได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์กันฝน เช่น ร่ม ชุดกันฝน ขอแนะนำให้เตรียมให้พร้อม รับรองว่าเที่ยวหน้าฝน ไม่ผิดหวังแน่นอน

แชร์บทความนี้