ชมพระเกศาธาตุ วัดบารมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์พม่า

แชร์บทความนี้

วัดเทนตองไตติท หรือที่เรียกกันทั่วๆไปว่า วัดบารมี อยู่ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า วัดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความอัศจรรย์ตรงที่สามารถเคลื่อนไหวได้ และยังมีพิพิธภัณฑ์พุทธธรรมพระธาตุของสาวกพระพุทธเจ้า เช่น พระโมคคัลลา พระสีวลี พระสารีบุตร พระพากุลเถระ นักท่องเที่ยวทัวร์พม่าที่ต้องการมาขอพรในเรื่องโชคลาภหรือธุรกิจการค้า แนะนำมาขอที่วัดแห่งนี้ได้เช่นกัน ซึ่งปัจจุบันมีนักธุรกิจและนักการเมืองที่มีชื่อเสียงเดินทางมาทำพิธีขอพรกันมากมาย

ทัวร์พม่า วัดบารมี ย่างกุ้ง
ด้านหน้าวัดบารมี


เมื่อขึ้นมาบนอาคารของวัด จะพบว่ามีโต๊ะเรียงเป็นแถวหลายโต๊ะวางกล้วยหอมและน้ำชาไว้บริการญาติโยมและคณะทัวร์พม่า ระหว่างนั่งรอเจ้าอาวาส รอบๆ จะมีเจดีย์เล็กๆ มากมายที่ใส่พระธาตุไว้เป็นจำนวนมาก มีพระพุทธรูปหยกหินอ่อนองค์ใหญ่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายตั้งเรียงรายอยู่ด้านข้าง มีรูปบุคคลสำคัญของไทยติดอยูในวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ได้เคยมาอุปสมบทที่วัดบารมี มีพระภัททันตะ กิตติวาระ เกจิอาจารย์ดังของพม่าเป็นเจ้าอาวาส

ทัวร์พม่า วัดบารมี
ของว่างสำหรับญาติโยม

ทัวร์พม่า วัดบารมี ไหว้พระ
เจดีย์เล็กๆ สำหรับบรรจุพระธาตุ

ทัวร์พม่า วัดบารมี พระหินอ่อน
พระพุทธรูปหินอ่อน ตอนปี พ.ศ. 2557

ทัวร์พม่า วัดบารมี พระพุทธรูปหินอ่อน
พระพุทธรูปหินอ่อน ตอนปี พ.ศ. 2561

ทัวร์พม่า วัดบารมี พระพุทธรูป
พระพุทธรูปภายในวัด

ทัวร์พม่า วัดบารมี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ภายในวัด

เที่ยวทัวร์พม่า วัดบารมี ย่างกุ้ง
รูปบุคคลสำคัญที่ได้เคยมาที่วัดบารมี

ทัวร์พม่า ในหลวง ร.9 เคยบวชที่วัดบารมี
ในหลวง รัชกาลที่ 9 เคยอุปสมบทที่วัดบารมี

ไกด์ทัวร์พม่าเล่าให้ฟังว่า เจ้าอาวาสเป็นพระที่ได้เผยแผ่พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไปทั่วโลก ตัวท่านยังถูกอัญเชิญไปยังประเทศต่างๆ ในแถบเอเชีย อาทิเช่น ไทย เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ท่านเป็นผู้ที่เก็บรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุ ตลอดจนกรรมวิธีบูชาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชา และยังได้เผยแผ่มรดกธรรมของพระพุทธเจ้าไปทั่วโลก ทุกวันนี้ท่านก็ยังเดินทางไปทั่วเพื่อรวบรวมและค้นหาพระบรมสารีริกธาตุที่ควรแก่การสักการะบูชา จากปณิธานความเพียรอันแน่วแน่และความอุตสาหะอันสูงส่งของท่าน จึงดลบันดาลให้พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ และพระเกศาธาตุเป็นพระธาตุที่ควรสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งจึงมีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก

ทัวร์พม่า วัดบารมี เจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสวัดบารมี


คณะทัวร์พม่าคณะใดที่โชคดี ก็จะได้เจอกับเจ้าอาวาส แต่ถ้าเจ้าอาวาสไม่อยู่รองเจ้าอาวาสก็จะเป็นผู้ทำพิธีให้ โดยท่านจะสวดมนต์ให้พร เมื่อเสร็จพิธีท่านจะนำพระเกศาธาตุที่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้ออกมาให้ดูทีละกลุ่ม แล้วเข้าคิวรับพระธาตุเพื่อเป็นเครื่องรางของขลังจากท่านไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นอันเสร็จพิธี ทางวัดยังมีเครื่องรางของขลังให้เช่าอีกมากมาย ใครอยากได้ก็เดินชมกันตามอัธยาศัย

ทัวร์พม่า วัดบารมี
รองเจ้าอาวาสทำพิธี สวดมนต์ ให้พร

เที่ยวทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระวัดบารมี พระเกศาธาตุ
พระเกศาธาตุ

ทัวร์พม่า พระเกศาธาตุ วัดบารมี
พระเกศาธาตุ

คลิกที่ลิงค์ เพื่อดูพระเกศาธาตุเคลื่อนไหว >> /imgUpload/files/ทัวร์พม่า พระเกศาธาตุ วัดบารมี.mp4

ทัวร์พม่า วัดบารมี
เครื่องราง ของขลังจากทางวัดบารมี

ที่วัดนี้ยังมีอีกมุมหนึ่งอยู่ใกล้กับตรงที่เจ้าอาวาสนั่งทางด้านซ้ายมือ ซึ่งจะมีองค์พระพุทธรูปให้กราบไหว้สักการะขอพร โดยการยกรูปปั้นประพุทธรูปสีทององค์เล็กที่ตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ วิธีการอธิษฐานขอพร ก่อนอื่นตั้งนะโม 3 จบ อธิษฐานสิ่งที่ปรารถนาเพียงอย่างเดียวแล้วยกรูปปั้นสองครั้ง เช่น อธิษฐานอะไรถ้าได้ดังปรารถนาขอให้ยกครั้งแรกไม่ขึ้น และยกครั้งที่สองขึ้น เมื่อยกทั้งสองครั้งได้สำเร็จตามคำอธิษฐาน แสดงว่าท่านจะได้ตามที่ท่านขอ

ทัวร์พม่า วัดบารมี ยกพระขอพร

ทัวร์พม่า วัดบารมี รูปปั้นพระพุทธรูปสีทอง
รูปปั้นพระพุทธรูปสีทอง

สรุป

ใครที่อยากเสริมดวงเสริมมงคลอยากได้ของดีกลับไปบูชาที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล หรือท่านใดต้องการไปชมให้เห็นกับตาว่า พระเกศาธาตุขยับได้จริงหรือไม่ ติดต่อทีมงานทัวร์พม่าที่ไลน์ @lovelysmiletour ได้ตลอดเลย

รีวิวโดย วรรณี

แชร์บทความนี้