ทัวร์เวียดนาม – เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)

ล่องเรือแม่น้ำหอม - ชมหมู่บ้านธูป - เจดีย์เทียนมู่ - พระราชวังอันดินห์

BT-DAD96_FD

ราคาเริ่มต้น 15999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
10-13 ส.ค. 6717,999
14-17 ก.ย. 6715,999
03-06 ต.ค. 6716,999
24-27 ต.ค. 6717,999
02-05 พ.ย. 6716,999
07-10 พ.ย. 6716,999
21-24 พ.ย. 6716,999
28-01 ธ.ค. 6716,999
12-15 ธ.ค. 6717,999
19-22 ธ.ค. 6717,999
30-02 ม.ค. 6820,999
09-12 ม.ค. 6816,999
16-19 ม.ค. 6816,999
06-09 ก.พ. 6818,999
27-02 มี.ค. 6816,999
13-16 มี.ค. 6816,999
20-23 มี.ค. 6816,999
27-30 มี.ค. 6816,999