ทัวร์ไต้หวัน – ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน

ชมหมู่บ้านชาวประมง - อุทยานเย่หลิว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

BT-TPE24_SL

ราคาเริ่มต้น 15999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
25-28 ก.ค. 6719,999
28-31 ก.ค. 6720,999
31-03 ส.ค. 6716,999
01-04 ส.ค. 6717,999
07-10 ส.ค. 6716,999
10-13 ส.ค. 6719,999
15-18 ส.ค. 6718,999
17-20 ส.ค. 6718,999
23-26 ส.ค. 6718,999
30-02 ก.ย. 6718,999
06-09 ก.ย. 6717,999