ทัวร์ลาว – หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว

หลวงพระบาง-วัดพระธาตุหลวง - ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดเชียงทอง

BT-LAO65_SL

ราคาเริ่มต้น 11999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
31-02 มิ.ย. 6714,999
14-16 มิ.ย. 6712,999
26-28 ก.ค. 6714,999
10-12 ส.ค. 6713,999
27-29 ก.ย. 6711,999
04-06 ต.ค. 6712,999
25-27 ต.ค. 6713,999