แอดไลน์เลย ติดต่อเฟสบุ๊ค

ทัวร์ฮ่องกง – ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ

฿18,990

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
4-6 Jun 2320,990
9-11 Jun 2319,990
10-12 Jun 2319,990
16-18 Jun 2319,990
17-19 Jun 2319,990
23-25 Jun 2319,990
24-26 Jun 2319,990
6-8 Jul 2318,990
7-9 Jul 2319,990
8-10 Jul 2319,990
28-30 Jul 2320,990
29-31 Jul 2319,990
12-14 Aug 2320,990
1-3 Sep 2319,990
2-4 Sep 2319,990
8-10 Sep 2319,990
9-11 Sep 2319,990
15-17 Sep 2319,990
23-25 Sep 2319,990
29-1 Oct 2319,990
30-2 Oct 2319,990