ทัวร์ญี่ปุ่น – โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ

ชมวิวฟูจิชั้น 5 - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ไหว้พระใหญ่ไดบุทสึ - ช้อปปิ้งจุใจ

XJ183

ราคาเริ่มต้น 28888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
03 - 07 ต.ค. 256732,888
06 - 10 ต.ค. 256732,888
07 - 11 ต.ค. 256735,888
08 - 12 ต.ค. 256735,888
09 - 13 ต.ค. 256735,888
10 - 14 ต.ค. 256735,888
11 - 15 ต.ค. 256735,888
12 - 16 ต.ค. 256735,888
13 - 17 ต.ค. 256735,888
14 - 18 ต.ค. 256735,888
15 - 19 ต.ค. 256735,888
16 - 20 ต.ค. 256735,888
17 - 21 ต.ค. 256735,888
18 - 22 ต.ค. 256735,888
19 - 23 ต.ค. 256735,888
20 - 24 ต.ค. 256735,888
21 - 25 ต.ค. 256735,888
23 - 27 ต.ค. 256736,888
24 - 28 ต.ค. 256736,888