แอดไลน์เลย ติดต่อเฟสบุ๊ค

ไปทัวร์เกาหลี เตรียมตัวอย่างไร?

แชร์บทความนี้

หลังจากที่ลูกค้าจองทัวร์เกาหลีเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 3-5 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทจะส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวให้ลูกค้า โดยจะขอสรุปประเด็นสำคัญ 7 อย่าง ดังนี้

1. เช็คสภาพอากาศ ในใบนัดหมายจะมีการแจ้งสภาพอากาศไว้ จะทำให้ลูกค้าสามารถจัดเสื้อผ้า ของใช้ได้ถูกต้อง โดยเกาหลีจะมี 4 ฤดูดังนี้

  • – ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) ตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค. – เดือน พ.ค.
  • – ฤดูร้อน (Summer) ตั้งแต่ปลายเดือน มิ.ย. – ต้นเดือน ก.ย.
  • – ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) ตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย. – เดือน พ.ย.
  • – ฤดูหนาว (Winter) ตั้งแต่เดือนธ.ค. – เดือน ก.พ. อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -10 องศา

2. น้ำหนักกระเป๋า สายการบินส่วนใหญ่จะให้โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม ทั้งนี้ สามารถเช็คกับทางบริษัทได้

3. ค่าเงิน เกาหลีจะใช้เงิน “วอน” โดย 1,000 วอน ประมาณ 30 บาท แนะนำไปแลกที่ Super Rich หรือแลกเคาเตอร์ธนาคารที่สนามบินได้เลย

cr : http://kickerjean.blogspot.com

4. ปลั๊กไฟ จะเป็น 2 ขากลม ไฟจะเป็น 110 หรือ 220 โวลต์ แนะนำซื้อ Universal Adaptor และเตรียมปลั๊กพ่วงไปด้วย

5. แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ต้องใส่ไว้ในกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่อง ห้ามโหลดใต้ท้องเครื่อง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • – ความจุน้อยกว่า 20,000 mAh นำขึ้นเครื่องได้ไม่จำกัดจำนวน
  • – ความจุ 20,000-32,000 mAh นำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน
  • – ความจุมากกว่า 32,000 mAh ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้

cr. : shopat24.com

6. Internet แนะนำซื้อซิมจากศูนย์บริการในบ้านเรา หรือเช่า Pocket Wifi จากตัวแทนในบ้านเราได้เลย

Cr. : ais.co.th

7. เอกสารเพิ่มเติม ทางทัวร์เกาหลีแนะนำให้เตรียมเอกสารรับรองการทำงาน เงินสด และบัตรเครดิตติดตัวไปด้วย เผื่อทาง ตม. สอบถามข้อมูล และแนะนำให้ศึกษาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และชื่อโรงแรมที่ไปพักด้วย

** ทั้งนี้ การเข้าออกแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ตม. เท่านั้น ทางบริษัทหรือไกด์ทัวร์เกาหลีไม่สามารถการันตีให้ลูกค้าได้ **

แชร์บทความนี้