คณะ VIP – รีวิวเที่ยวทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

แชร์บทความนี้

Lovely Smile Tour ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความไว้วางใจในการให้บริการของเรา

กรุ๊ปพิเศษ โปรแกรมอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 

เดินทางระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2556

โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์

แชร์บทความนี้