รีวิว หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village 2024

แชร์บทความนี้

มาซาปาทั้งทีพลาดไม่ได้ที่จะมาหมู่บ้านชาวเขาอย่าง Cat Cat Village แห่งนี้ โดยหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองซาปา นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตดั้งเดิมแบบพื้นบ้าน ชมทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม และชื่นชมภูมิปัญญาหัตถกรรมของชาวเขาเผ่าม้งดำที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ หากใครชอบแนวธรรมชาติ อากาศเย็นสบายต้องไม่พลาดที่จะมาชาร์จพลังงานที่นี่เลยค่ะ

1. ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต เป็นหมู่บ้านชนเผ่าดั้งเดิมของชาวเขาเผ่าม้งดำ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในเมืองซาปา จังหวัดหล่าวกาย ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,650 เมตร โดยหมู่บ้านแห่งนี้มีชนเผ่าม้งดำนับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์โบราณที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูงตอนเหนือของเวียดนามมาเป็นเวลานาน สันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของชาวม้งอพยพมาจากแถบมณฑลยูน่าน ประเทศจีนในอดีต ก่อนจะกระจายถิ่นฐานลงมาทางตอนใต้ในเวลาต่อมา หมู่บ้านกั๊ตกั๊กเป็นหนึ่งในหมู่บ้านดั้งเดิมของชาวม้งดำ มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเมืองซาปา ซึ่งก่อตั้งขึ้นในราวปี ค.ศ.1900 โดยบรรพบุรุษของชาวม้งดำที่อพยพมาจากแถบจังหวัดหาจ๋อง แคว้นกว๋างสีของจีน เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้ตามเส้นทางสายไหมสายเก่า

ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยอยู่ห่างไกลความเจริญ เพิ่งจะได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมื่อไม่นานมานี้เอง ปัจจุบันมีถนนลาดยางเชื่อมต่อจากเมืองซาปา และมีสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างไฟฟ้า น้ำประปา และระบบสื่อสารครอบคลุมแล้ว ก่อนหน้านี้ ชาวบ้านดำรงชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ ทำไร่เลื่อนลอย เลี้ยงสัตว์ เก็บของป่า อาศัยอยู่ในบ้านสานไม้ไผ่แบบดั้งเดิม แต่ก็คงยังมีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การแต่งกายแบบชนเผ่าไว้อย่างเหนียวแน่น

cat cat village 1
Cat Cat Village Cr. heyotour.com

ปัจจุบันหมู่บ้านกั๊ตกั๊ตกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งในเมืองซาปา ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวเวียดนามและต่างชาติให้มาสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวม้งดำ และชื่นชมความงดงามของเสื้อผ้า ศิลปหัตถกรรม และประเพณีอันโดดเด่นของชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มนี้

2. จุดที่น่าสนใจภายในหมู่บ้าน Cat Cat Village

2.1 ชมวิวนาขั้นบันได

นาขั้นบันไดที่ล้อมรอบหมู่บ้านเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมทัศนียภาพอันงดงามของที่นี่ได้ โดยนาข้าวแบบขั้นบันไดเป็นศิลปะการทำนาบนที่ลาดชันของชนเผ่าพื้นเมือง โดยมีรูปร่างลักษณะเป็นแนวนาขั้นลดหลั่นสลับกันไปมา เปรียบเสมือนบันไดยักษ์นับร้อยขั้น หากมองจากมุมสูงของหมู่บ้านจะเห็นเป็นพื้นที่กว้างสลับเนินเขาสีเขียวของสวนนาตัดกับทิวแถวของแปลงนาสีน้ำตาลและสีเขียวเข้มงดงามคล้ายกับภาพวาด ภายในหมู่บ้านยังมีจุดชมวิวเด่นๆ ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของหมู่บ้านได้อย่างดี เช่น จากบนหลังคาบ้านสูงๆ ของชาวม้งดำ หรือจากจุดชมวิวริมทางเดินไปสู่หมู่บ้าน ซึ่งจะมองเห็นทิวทัศน์นาขั้นบันไดสีสันสวยงามสลับกับทิวเขา หุบเขา และธรรมชาติรอบๆ สำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติและสายถ่ายภาพ การได้มาชมสวนนาขั้นบันไดของชาวม้งดำที่หมู่บ้านแห่งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีและประทับใจได้อย่างแน่นอน

วิวนาขั้นบันไดที่ Cat Cat Village
วิวนาขั้นบันไดที่ Cat Cat Village Cr. theterribletourguide.com

2.2 น้ำตกในหมู่บ้าน

น้ำตกกั๊ตกั๊ต หรือที่เรียกว่าน้ำตกเถียนซา (Tien Sa Waterfall) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ซึ่งน้ำตกแห่งนี้จะอยู่ท้ายหมู่บ้านเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีวิวธรรมชาติล้อมรอบ เต็มไปด้วยป่าสนและต้นไม้นานาพรรณ อากาศที่นี่เย็นสบายตลอดทั้งปี ด้วยเสียงน้ำไหลกระทบกับหินและเสียงนกร้องเพลงอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับนักท่องเที่ยว และบริเวณใกล้เคียงจะมีที่นั่งพักผ่อนในขณะที่กำลังชมวิวทิวทัศน์ของน้ำตกอีกด้วย

tien sa waterfall
น้ำตกเถียนซา Cr. flickr.com

2.3 เยี่ยมชมบ้านพื้นถิ่นชาวม้งดำ

บ้านพื้นถิ่นของชาวม้งดำ เป็นสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยรูปแบบการสร้าง จะสร้างด้วยไม้ไผ่สาน ยกพื้นสูงประมาณ 2-3 เมตรจากพื้นดิน มุงหลังคาทรงจั่วแบบดั้งเดิมด้วยใบไม้แห้ง ภายในบ้านแบ่งเป็นห้องครัว ห้องนั่งเล่น และห้องนอน ใต้ถุนบ้านจะเป็นที่เลี้ยงสัตว์เช่นสุกร ไก่ เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้

hmong traditional house
บ้านดั้งเดิมของชาวม้ง Cr. serenaslenses.net

2.4 ลองใส่ชุดชาวเขาเผ่าม้งดำ

เมื่อไปถึงหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต จะเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากสวมเครื่องเเต่งกายแบบพื้นเมืองของชาวเผ่าม้ง ซึ่งที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถเช่าชุดประจำเผ่าม้งดำได้จากร้านค้าในหมู่บ้าน ตลอดข้างทางมีร้านชุดสวยๆให้เลือกมากมาย มีหลายแบบและหลายชนเผ่าเลยค่ะ ราคาค่อนข้างถูกและมีหลากหลายขนาดให้เลือก เมื่อสวมใส่ชุดชาวเขาเผ่าม้งดำแล้ว ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความเป็นชนเผ่าอย่างแท้จริง เดินเที่ยวชมหมู่บ้าน ชมวิถีชีวิตผู้คน และถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

traditional clothing
ชุดพื้นเมืองชาวเผ่าม้ง Cr. bookaway.com

2.5 ชมการแสดงพื้นบ้านของชาวม้ง

นอกจากจะได้เดินชมธรรมชาติภายในหมู่บ้านแล้ว ที่นี่ยังมีการเเสดงพื้นบ้านของชาวม้งดำอีกด้วย ซึ่งการแสดงนี้นักท่องเที่ยวจะได้เห็นทั้วัฒนธรรม วิถีชีวิต และการแต่งกายของชาวม้งดำที่เป็นเอกลักษณ์ โดยชาวม้งดำจะนิยมแต่งกายด้วยสีน้ำเงิน และสีดำ การชมการแสดงพื้นบ้านของชาวม้งดำจึงถือเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน เป็นการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชนเผ่าพื้นเมืองเหล่านี้ไว้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนแน่นอนค่ะ

show in cat cat village
การแสดงพื้นบ้านของชาวม้ง Cr. vietnam.vn

2.6 ช้อปปิ้งตลาดนัดพื้นเมือง

เมื่อมาถึงหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต อย่าลืมที่จะซื้อของฝากและของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย โดยสามารถซื้อของฝากจากร้านค้าได้ทั้งสองฝั่งข้างทาง ซึ่งมีสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อาหารแห้ง อาหารสด ผลไม้พื้นเมืองสดๆ ของป่า สินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองและเสื้อผ้าของชาวบ้านที่ได้ทอมือขึ้นมาเอง นอกเหนือจากสินค้าเหล่านี้แล้ว ยังมีของที่ระลึกแปลกตาอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวม้งดำให้เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก รับรองว่าเป็นสินค้าคุณภาพดี สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองได้อย่างแท้จริง

cat cat village
ร้านค้าจากสองฝั่งข้างทาง Cr. vietnamnet.vn

3. เที่ยวช่วงเดือนไหนดี

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยแต่ละฤดูมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

 • เดือนธันวามคม – กุมภาพันธ์ (ฤดูหนาว)
  เป็นช่วงที่หนาวเย็นที่สุด อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 10-15 องศาเซลเซียส อากาศหนาวเย็น มีหมอกหนาและน้ำค้างแข็งตามยอดเขาในตอนเช้า บางวันอาจมีลมพายุและฝนพรำเล็กน้อย เหมาะสำหรับการนุ่งกันหนาว ชมทัศนียภาพหมอกและน้ำค้างแข็ง
 • เดือนมีนาคม – พฤษภาคม (ฤดูใบไม้ผลิ)
  ช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิ อากาศกำลังดี ท้องฟ้าแจ่มใส ถือเป็นฤดูฝนด้วย มีฝนตกค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนชื้น แต่ก็เป็นช่วงที่ธรรมชาติเขียวชอุ่มและมีสีสันจากดอกไม้บาน
 • เดือนมิถุนายน – สิงหาคม (ฤดูร้อน)
  ยังคงร้อนและชื้นต่อเนื่อง แต่จะมีฝนตกชุกในเดือนกรกฎาคม ส่วนเดือนมิถุนายนและสิงหาคมฝนจะทิ้งช่วงไปบ้าง อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวเนื่องจากความชื้นสูง
 • เดือนกันยายน – พฤศจิกายน (ฤดูใบไม้ร่วง)
  เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากร้อนเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วง อากาศเริ่มเย็นสบาย จะมีลมพายุเล็กน้อยในเดือนกันยายน ก่อนจะแห้งสบายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนสี เหมาะแก่การชมทัศนียภาพใบไม้เปลี่ยนสี ชมนาขั้นบันไดที่มีสีทองอร่าม

นอกจากสภาพอากาศแล้ว แต่ละช่วงเทศกาลก็มีกิจกรรมและวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป ทำให้นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่เมื่อมาเยือนหมู่บ้านกั๊ตกั๊ตในแต่ละฤดู

4. การเดินทางไปยังหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

ที่อยู่ : San Sả Hồ, Sa Pa, จังหวัดหล่าวกาย เวียดนาม

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/Sv28v4NJowBSS9tbA

การเดินทางไปยังหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ของชาวเขาเผ่าม้งดำนั้นค่อนข้างสะดวกสบาย มีทางเลือกหลายวิธีดังนี้

 1. เดินเท้าจากตัวเมืองซาปา
  หมู่บ้านก๊าตก๊าตตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองซาปาเพียงประมาณ 3 กิโลเมตร สามารถเดินเท้าไปได้โดยง่าย ใช้เวลาเดินประมาณ 30-45 นาที เส้นทางจะผ่านทุ่งนาขั้นบันไดสวยงาม เหมาะสำหรับคนที่ชอบการเดินเที่ยวชมธรรมชาติ
 2. นั่งรถสองแถวหรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง
  ที่ตลาดซาปา จะมีรถสองแถวและมอเตอร์ไซค์รับจ้างพร้อมให้บริการรับส่งไปหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ราคาประมาณ 30,000-50,000 VND (40-70 บาท) สะดวกและรวดเร็ว
 3. นั่งรถทัวร์จากตัวแทนท่องเที่ยว
  สามารถสอบถามและจองรถทัวร์พาเที่ยวหมู่บ้านก๊าตก๊าตได้จากบริษัททัวร์หรือโรงแรมที่พักในเมืองซาปา ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายการเที่ยวและจำนวนคน
 4. นั่งรถเช่ามอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เที่ยวเอง
  สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความคล่องตัว สามารถเช่ารถขับเองไปหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ค่าเช่ารถมอเตอร์ไซค์วันละประมาณ 100,000-150,000 VND ส่วนรถยนต์ขึ้นอยู่กับประเภทรถที่เลือกเช่า

หากเดินทางโดยรถส่วนตัวหรือมอเตอร์ไซค์ ให้เดินทางจากตัวเมืองซาปาตามเส้นทางที่มีป้ายไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต ผ่านถนนสายหลักราว 3 กม. จะพบหมู่บ้านอยู่ทางด้านซ้ายมือ

โดยทั่วไปหมู่บ้านกั๊ตกั๊ตจะเปิดให้เข้าชมกันตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่ายโมงประมาณ 3-4 โมงเย็น ดังนั้นการวางแผนเดินทางไปช่วงเช้าจะได้มีเวลาสำรวจชมได้อย่างเต็มที่

5. ค่าเข้าชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

การเข้าชมหมู่บ้าน Cat Cat Village จะไม่ได้ให้เข้าไปชมฟรีๆ นักท่องเที่ยวจะต้องซื้อตั๋วเข้าไปชมภายในหมู่บ้าน

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ท่านละ 70,000 VND

เด็กท่านละ 30,000 VND

เวลาเปิด – ปิด : เปิดทุกวันเวลา 06.00 – 23.00 น.

สรุป

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของชาวเขาเผ่าม้งดำที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น พร้อมทั้งชมธรรมชาติที่สวยงามของเมืองซาปาอีกด้วย หากใครสนใจ ทัวร์เวียดนามเหนือ ทาง Lovely Smile Tour มีโปรแกรมให้เลือกมากมาย สามารถคลิกที่ลิงก์เพื่อดูโปรแกรม หรือแอดไลน์เพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลย

แชร์บทความนี้