เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

จุดเริ่มต้นของ บริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด (LOVELY SMILE TOUR CO., LTD.) ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2549 คุณวีรกานต์ ศรีวิชา ได้เริ่มต้นเป็นหัวหน้าทัวร์ต่างประเทศในบริษัททัวร์ชื่อดัง และได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ ตั้งแต่การเขียนโปรแกรมทัวร์เอง การติดต่อประสานงานกับสายการบิน ที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมทั้งเป็นหัวหน้าทัวร์กว่า 60 ประเทศทั่วโลก จนเป็นที่ยอมรับในการให้บริการจากลูกค้ามากมาย จนกระทั่ง คุณวีรกานต์ และคุณวุฒิภูมิ ศรีวิชา ผู้ซึ่งรักการท่องเที่ยวและมีประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาดจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ มีความสนใจที่จะมาเปิดธุรกิจทัวร์เป็นของตนเอง จึงได้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด ขึ้นมา

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07193 ประเภท OUTBOUND จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัท TRAVEL AGENT ของประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ให้บริการต่างๆ ดังนี้

1. ให้บริการแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ซึ่งเป็นแพคเกจทัวร์คุณภาพที่จัดทำขึ้นจากผู้ที่มีประสบการณ์ โดยมีหัวหน้าทัวร์คนไทยและไกด์ท้องถิ่นคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง

2. ให้บริการจัดกรุ๊ปทัวร์หรือกรุ๊ปเหมา สำหรับการท่องเที่ยว อบรม สัมมนา หรือดูงานในต่างประเทศ ตามโปรแกรมที่ท่านต้องการ

3. ให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลบริษัท

ก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัท :วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :0105556051339
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ :11/07193
กรรมการผู้จัดการ :นายพูนศักดิ์ ศรีวิชา
รองกรรมการผู้จัดการ :นางวรรณี ศรีวิชา
ผู้จัดการทั่วไป :นายวุฒิภูมิ ศรีวิชา
ที่ปรึกษาฝ่าย OPERATION :นายวีรกานต์ ศรีวิชา
ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด :นายเอกภพ อิสราภิวัฒน์

ประวัติผู้บริหารปัจจุบัน

นายวุฒิภูมิ ศรีวิชา

สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

about us vision

หลักการ

1. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

2. มีมาตรฐานทั้งในการทำงานและการให้บริการต่อลูกค้า

3. คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเสมอ

พันธกิจ

1. ลูกค้า : สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการให้บริการ รวมทั้งสร้างความผูกพันที่ดีต่อลูกค้า

2. คู่ค้า : สร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือที่ดีต่อกัน ภายใต้การดำเนินธุรกิจโดยความชอบธรรม

3. องค์กร : ประกอบธุรกิจทัวร์-ท่องเที่ยวอย่างครบวงจร โดยมีมาตรฐานการทำงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

4. พนักงาน : พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และคำนึงถึงความสุขในการทำงานของบุคลากรเป็นสำคัญ