5 สถานที่เที่ยวเมืองหงสาวดี พม่า ที่ต้องไปสักครั้ง

แชร์บทความนี้

หลายท่านได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ประเทศพม่าแล้ว โดยส่วนใหญ่จะไปเที่ยวเมืองย่างกุ้ง ครั้งนี้ ทีมงานทัวร์พม่าจะมารีวิว 4 สถานที่เที่ยวของเมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค (ฺBago) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่ง ซึ่งในอดีต เมืองหงสาวดี เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมอญมาก่อน ตั้งแตุ่คกษัตริย์บินยาอูเมื่อประมาณปี 1365 และเจริญรุ่งเรืองที่สุดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง จนกระทั่งเมืองหลวงของมอญแห่งนี้เริ่มหมดความสำคัญลง หลังจากที่ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่อังวะเมื่อปี 1635 อย่างไรก็ตาม เมืองหงสาวดียังมีสถานที่เที่ยวสำคัญๆ ที่ทีมงานทัวร์พม่าอยากแนะนำให้ไป มีดังนี้

1. เจดีย์ชเวมอว์ดอว์

เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) หรือที่ชาวพม่าเรียกว่า เจดีย์ไจก์มุเตา หรือที่คนไทยเรียกตามชาวมอญว่า พระธาตุมุเตา เป็น 1 ใน 5 มหาสักการสถานของพม่า เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เชื่อว่าภายในได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และเป็นที่เคารพสักการบูชาของพระมหากษัตริย์พม่าและมอญ ตลอดจนพระมหากษัตริย์ไทย นั่นคือ พระนเรศวรมหาราช

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ 01

ชื่อเจดีย์ “ชเวมอว์ดอว์” แปลว่า เจดีย์จมูกร้อน เนื่องจากว่า เจดีย์แห่งนี้มีขนาดสูงใหญ่มาก จนต้องแหงนคอตั้งบ่ากว่าจะเห็นได้ถึงยอด จมูกก็เลยทำมุมรับแสงแดดจนแสบร้อนนั่นเอง องค์พระเจดีย์เป็นศิลปะพม่าผสมผสานกับศิลปะมอญได้อย่างกลมกลืม นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดของพม่า มีความสูงตั้งแต่ฐานเจดีย์ด่านล่างถึงยอดประมาณ 114 เมตร ซึ่งขนาดความสูงดังกล่าวนี้ ทำให้มองเห็นเจดีย์ได้ง่าย แม้อยู่ไกลกว่า 10 กิโลเมตร และเพราะความสูงใหญ่นี้เอง ทำให้เจดีย์ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวได้ง่าย โดยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ถึง 3 ครั้งในปี 1912 , 1917 และ 1930 แต่เจดีย์ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเป็นอย่างดีมาตลอด รวมทั้งรัฐบาลพม่ายังคงเก็บรักษาซากเจดีย์องค์เดิมไว้ให้ชาวพม่าและชาวมอญกราบไว้สักการบูชา อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปเก่าๆ หลายองค์ ทั้งที่สลักจากศิลาและหล่อด้วยสำริดที่ค้นพบภายในพระเจดีย์ที่พังลงได้ตั้งรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานบนลานทักษิณ

อัตราค่าเข้าชม คนละ 5 USD (กรณีไปทัวร์พม่า จะรวมค่าเข้าให้แล้ว)

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ ทางเข้า
บริเวณทางเข้า

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ ทางเดินขึ้นเจดีย์
ทางขึ้นบันไดไปเจดีย์ชเวมอว์ดอว์

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ Shwemawdaw pagoda
องค์เจดีย์ชเวมอว์ดอว์

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวมอว์ดอว์
บริเวณรอบๆ เจดีย์ชเวมอว์ดอว์

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวมอว์ดอว์
จุดไหว้พระจะมีอยู่รอบๆ เจดีย์

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ ไหว้พระ
ไหว้พระ

2. พระนอนชเวตาเลียว

พระนอนชเวตาเลียว หรือพระพุทธรูปชเวสัลยอง (Shwethalyang Buddha) เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีความยาว 60 เมตร และสูง 17 เมตร มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน เป็นที่เล่าขานกันว่า เป็นพระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน สร้างขึ้นโดยกษัตริย์มินยาธิป แต่ทว่าเมื่อเมืองพะโคถูกทำลายในช่วงสงคราม พระพุทธรูปองค์นี้ถูกทอดทิ้งให้ตากแดดตากฝนอยู่เป็นเวลาหลายร้อยปี จนทรุดโทรมลงอย่างมาก กลายเป็นเพียงก้อนอิฐและถูกต้นไม้ขึ้นปกคลุม

ทัวร์พม่า พระนอนชเวตาเลียว
ทัวร์พม่า พระนอนชเวตาเลียว

กระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่คนงานกำลังดำเนินการสร้างทางรถไฟสายพม่าใต้อยู่นั้น ก็ได้ค้นพบพระพุทธรูปนี้โดยบังเอิญ นับตั้งแต่นั้นก็มีการอัญเชิญเข้าเมืองและปฏิสังขรณ์องค์พระครั้งใหญ่เมื่อปี 1948 โดยทาสีและปิดทองใหม่อย่างที่เห็นในปัจจุบัน นับเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์อันดับ 2 ของเมืองหงสาวดี

นอกจากนี้ บริเวณหน้าองค์พระนอนชเวตาเลียว ยังมีร้านขายสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น เสื้อผ้า สินค้าแกะสลัก ขนม ข้าวของเครื่องใช้ เป็นต้น ให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

ทัวร์พม่า พระนอนชเวตาเลียว ตลาด

3. พระราชวังหงสาวดี

พระราชวังหงสาวดี (Kanbawza Thadi Palace) หรือพระราชวังบุเรงนอง ซึ่งในอดีตเป็นพระราชวังของพระเจ้าบุเรงนองกยอดินนรธา ที่คนไทยรู้จักในนาม ผู้ชนะสิบทิศ และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกันไว้ พระราชวังห่งนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามก่อนจะถูกเผาทำลายในปี 1600 และได้มีการบูรณะสร้างขึ้นมาใหม่ โดยยังรักษาร่องรอยของวังเดิมไว้

ทัวร์พม่า พระราชวังบุเรงนอง
ด้านหน้าพระราชวังบุเรงนอง

ทัวร์พม่า พระราชวังบุเรงนอง
ด้านในพระราชวังบุเรงนอง

ทัวร์พม่า พระราชวังบุเรงนอง 05

ทัวร์พม่า พระราชวังบุเรงนอง พระตำหนัก
พระตำหนักด้านในพระราชวัง

ทัวร์พม่า พระราชวังบุเรงนอง พระตำหนัก

4. พระพุทธรูปไจปุ่น

พระพุทธรูปไจปุ่น (Kyalkpun Pagoda) มีอายุมากกว่า 500 ปี สร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์หันพระพักตร์ไปทุกทิศทาง แทนความหมายว่า พระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในภัทรกัป โดยมีตำนานเล่าว่า พระราชธิดาทั้งสี่องค์ของกษัตริย์มอญสร้างไว้ โดยอธิษฐานว่าจะไม่ยอมอภิเษก แต่ตอนหลังพระธิดาองค์เล็กได้อภิเษก ซึ่งเป็นการผิดคำสัตย์ พระที่เจ้าหญิงองค์นั้นสร้างจึงพังทลายลง จนต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่ตามที่เห็นในปัจจุบัน โดยพระพุทธรูปองค์นี้จะมีลักษณะแตกต่างจากองค์อื่นๆ คือ จะเป็นศิลปะแบบพม่า

ทัวร์พม่า เจดีย์ไจปุ่น หงสาวดี

5. วัดไจ้คะวาย

วัดไจ้คะวาย (Kyakhat Wine Monastery) เป็นวัดดังของเมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นวัดที่สอนพระพุทธศาสนาอันโด่งดังของพม่า มีสอนตั้งแต่เปรียญธรรมชั้นตรี โท และเอก พระภิกษุและสามเณรจำนวนมากจึงนิยมมาศึกษาพระไตรปิฏกที่วัดแห่งนี้ นอกจากนี้ วัดไจ้คะวายยังเป็นวัดที่ผู้คนนิยมมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเตรียมของข้าวของมาทำบุญได้ หรือจะเตรียมเป็นสมุด ดินสอ ปากกา มาถวายแก่พระที่มาศึกษาพระไตรปิฎกที่วัดก็ได้ หรือถ้าใครไม่สะดวกเตรียมของ สามารถใช้ข้าวที่วัดหุง มาใช้ใส่บาตรพร้อมทั้งถวายปัจจัยให้ทางวัดได้เช่นกัน  ทำให้วัดไจ้คะวายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เมืองหงสาวดีและต้องการมาทำบุญตักบาตร

ทัวร์พม่า วัดไจ้คะวาย
ทัวร์พม่า วัดไจ้คะวาย ทำบุญตักบาตรที่หงสาวดี
ทัวร์พม่า วัดไจ้คะวาย ตักบาตรพระ 1000 รูป

สรุป

สำหรับท่านใดที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวประเทศพม่า อยากให้ลองมาเที่ยวสถานที่ทั้ง 5 สถานที่ดังกล่างที่ทีมงานทัวร์พม่าของ Lovely Smile Tour แนะนำไว้ แล้วท่านจะประทับใจพร้อมกับอิ่มบุญแน่นอน

ข้อมูลอ้างอิง MYANMAR ข้อมือนักเดินทางเมียนม่าร์

แชร์บทความนี้