พี่ไกด์ความรู้แน่นเว่อ รีวิวทัวร์พม่า 1 วัน

แชร์บทความนี้

” พี่ไกด์ความรู้แน่นเว่อ ยอมใจมาก “

ขอขอบพระคุณคุณจูน และคุณมิ้นเป็นอย่างสูง ที่เลือกใช้บริการทัวร์พม่า 1 วัน สายการบินนกแอร์ เดินทางวันที่ 13 มิถุนายน 2561 และถ่ายรูปรีวิวสวยๆ มาฝากกัน

ทัวร์พม่า 1 วัน

เตรียมตัวเดินทางไปพม่า โดยสายการบินนกแอร์

ทัวร์พม่า ไหว้เทพทันใจ

สักการะเทพทันใจ

ทัวร์ พม่า ไหว้ เทพทันใจ

สักการะและขอพร จากเทพทันใจ

ทัวร์พม่า เทพทันใจ

ปัจจัยสำหรับใช้ไหว้เทพทันใจ

ทัวร์พม่า เทพกระซิบ

สักการะเทพกระซิบ

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3820.165719270113!2d96.16968091495666!3d16.768428788452336!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30c1ec60e842fd63%3A0xe71b1152b5c5e816!2sBotahtaung+Pagoda!5e0!3m2!1sen!2sth!4v1528971886538

แผนที่ เจดีย์โบตาทาวน์ (Botahtaung Pagoda) สำหรับไปสักการะเทพทันใจ เทพกระซิบ

ทัวร์พม่า พระนอนตาหวาน

สักการะพระนอนตาหวาน พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี (Chauk Htat Kyi Pagoda)

ทัวร์พม่า ถูก

แวะซื้อมะม่วงบริเวณหน้าวัดพระนอนตาหวาน

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3819.2949011425103!2d96.16155981495716!3d16.81172008842609!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30c1ecb1d1085e71%3A0x54401bf8dac3dea9!2sChauk+Htat+Kyi+Pagoda!5e0!3m2!1sen!2sth!4v1528971550552

แผนที่ พระนอนตาหวาน พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี (Chauk Htat Kyi Pagoda)

ทัวร์พม่า วัดงาทัตจี

สักการะพระพุทธรูปที่ วัดงาทัตจี  (Ngar Htat Gyi Pagoda)

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3819.3598864639152!2d96.16028681495712!3d16.808493188427974!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30c1ecaff7bfb6ef%3A0xdeedefe82ded5180!2sNgar+Htat+Gyi+Pagoda!5e0!3m2!1sen!2sth!4v1528971664595

แผนที่ วัดงาทัตจี (Ngar Htat Gyi Pagoda)

ทัวร์พม่า ขนม

เตรียมตัวทานมื้อกลางวัน

ทัวร์พม่า กุ้งมังกร

เมนูพิเศษ กุ้งมังกรเลิศรส

ทัวร์พม่า ชเวดากอง

เดินทางมาถึง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง

ถ่ายรูปคู่กับ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง

ถ่ายรูปที่ระลึกกับ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ทัวร์พม่า ราคา ถูก

องค์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)

ทัวร์พม่า ไหว้ เจดีย์ชเวดากอง

ดอกไม้สำหรับสักการะองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3819.564922896219!2d96.14742561495699!3d16.79830798843413!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30c1eb5e3fffe455%3A0xb7d3ad319654cf6e!2sShwedagon+Pagoda!5e0!3m2!1sen!2sth!4v1528970921396

แผนที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)

ทัวร์พม่า ตลาดสก๊อต

เดินช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต (Scott Market)

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3819.921160364114!2d96.15378181495677!3d16.780597588444962!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30c1ec81897716bf%3A0x67e3671c28cecc0d!2sBogyoke+Aung+Sann+Market!5e0!3m2!1sen!2sth!4v1528971786009

แผนที่ตลาดสก๊อต หรือ Bogyoke Aung Sann Market

ทัวร์พม่า พระหินอ่อน

วัดพระหินอ่อน

แชร์บทความนี้