ไกด์บริการดีมากครับ

แชร์บทความนี้
central vietnam tour review manoon

คุณสเน็กบริการดีมากครับ ดูแลลูกทัวร์ดีครับ อยากจะไปกับคุณสเน็กอีกครับ

คุณมนูญ

โปรแกรมทัวร์ทัวร์เวียดนามกลาง : ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน (พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน)
สายการบินไทยเวียตเจ็ท
วันเดินทาง23-26 กันยายน 2566
บานาฮิลล์
กระเช้าบานาฮิลล์
เรือกระด้ง ฮอยอัน
เรือกระด้ง เวียดนามกลาง
วัดลิงห์อึ้ง
แชร์บทความนี้