filter test

5 เรื่องต้องรู้ ก่อนไปเที่ยวเกาหลี

แชร์บทความนี้

การเตรียมตัวไปเที่ยวเกาหลีเหมือนกับการไปเที่ยวประเทศอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากหรือน่ากลัวตามที่มีการพูดถึง ใครที่กำลังจะไปทัวร์เกาหลี ขอแนะนำ 5 เรื่อง ดังนี้

1. เช็คสภาพอากาศ

แน่นอนว่าก่อนไปเที่ยวทัวร์เกาหลี หรือไปประเทศไหนก็ตาม ต้องเช็คสภาพอากาศให้เรียบร้อย แนะนำให้เช็คสภาพอากาศจากเว็บไซต์ accuweather.com ซึ่งจะบอกอุณหภูมิและสภาพอากาศในช่วงที่เราต้องการเดินทางได้ค่อนข้างแม่นยำ และจะช่วยให้เราเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

ฤดูกาลของประเทศเกาหลี มีดังนี้

  • ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 6 – 16 องศา
  • ฤดูร้อน ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 22 – 38 องศา
  • ฤดูใบไม้ร่วง ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย 5 – 25 องศา
  • ฤดูหนาว ช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย -5 ถึง -20 องศา 

*** กรณีไปกับกรุ๊ปทัวร์เกาหลี จะมีการแจ้งสภาพอากาศให้ทราบในใบนัดหมาย ***

2. แลกเงิน

ที่ประเทศเกาหลีจะใช้สกุลเงิน ” วอน ” โดย 1,000 วอน ประมาณ 30 บาท

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599

ธนบัตร และเหรียญสกุลเงินวอน
แนะนำให้แลกที่ Super Rich ซึ่งจะได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าแลกที่ธนาคาร ไม่ควรใช้ธนบัตรมูลค่าสูงตามร้านค้าย่อย และแผงลอย สามารถใช้บัตรเครดิตในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลอดภาษีได้

สามารถเช็คอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ >> https://www.superrich1965.com

หรือถ้าไม่สะดวกแลกที่ Super Rich สามารถไปแลกที่เคาเตอร์ธนาคารที่สนามบินได้เช่นกัน ถ้าถามว่า แลกกับหัวหน้าทัวร์เกาหลีได้หรือไม่ สามารถแลกได้นิดหน่อยเท่านั้น เพราะหัวหน้าทัวร์เกาหลีจะเตรียมเงินมาจำกัด แนะนำให้แลกมาก่อนดีกว่า

3. กระแสไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าที่เกาหลี จะเป็น 110 โวลต์ และ 220 โวลต์ โดยปลั๊กไฟจะมี 2 แบบ คือ แบบขาเหลี่ยม 2 ขากับขากลม และแบบขากลมโต 2 ขา ทั้งนี้ แนะนำให้เตรียมที่แปลงขาปลั๊กไป

%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%258A%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259F

ปลั๊กไฟแบบขาเหลี่ยม 2 ขา กับขากลม

%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%258A%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5

ปลั๊กไฟแบบขากลม 2 ขา

4. น้ำหนักกระเป๋า

โดยส่วนใหญ่ น้ำหนักกระเป๋าที่สามารถโหลดได้จะเป็น 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม

*** หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม แนะนำให้ซื้อตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทย โดยจะซื้อตั้งแต่ตอนจองตั๋ว หรือจะซื้อที่เคาเตอร์สายการบินก็ได้ หรือหากซื้อผ่านทางทัวร์ สามารถติดต่อทางบริํษัททัวร์เกาหลีให้ซื้อน้ำหนักเพิ่มให้ได้ ***

*** แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) สามารถนำขึ้นเครื่องได้ขนาดความจุไม่เกิน 32,000 mah  โดยบนตัวเครื่อง Power Bank ต้องมีระบุขนาดความจุชัดเจน และต้องถือขึ้นเครื่องเท่านั้น ***

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2Bpowerbank

แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank)

5. เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทใช้ หนังสือเดินทาง (Passport) อย่างเดียว เนื่องจากคนไทยสามารถไปเที่ยวเกาหลีได้ 90 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2B%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%2BPassport

หนังสือเดินทาง (Passport)

เอกสารอื่นๆ ที่แนะนำให้เตรียมไป

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี จะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวทัวร์เกาหลีที่มาเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก

1) หลักฐานการทำงานประจำของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นำติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทำงานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ

2) หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี หากไม่มีบัตรเครดิต ควรที่จะนำเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนำติดตัวไปด้วย หรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2B%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595

บัตรเครดิต

3) ใบรับรองสถานศึกษา กรณีอยู่ในระหว่างการศึกษา หรือเตรียมบัตรนักศึกษาไปก็ได้ และควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา หรือญาติที่มีนามสกุลเดียวกัน

4) หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่ หรือนำติดตัวไปด้วย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2B%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595

หากใช้พาสปอร์ตเล่มใหม่เดินทาง แนะนำให้เตรียมพาสปอร์ตเล่มเก่าไปเผื่อด้วย

5) การแต่งกาย แนะนำให้แต่งการสุภาพและดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4

แต่งตัวสบายๆ
6) ในกรณีผู้เยาว์ที่ไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครองตามกฎหมาย ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา-มารดาไปด้วย

7) ในกรณีที่เกิดปัญหาใดๆ กรุณาแจ้งให้หัวหน้าทัวร์เกาหลีทราบทันที

*** ท้ายที่สุด การพิจารณาเข้าออกประเทศ ขึ้นอยู่กับ ตม. เท่านั้น ***

แชร์บทความนี้