ทัวร์เวียดนาม – ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน

นั่งเรือกระด้ง - ชมเมืองฮอยอัน - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมวัดวัดลินห์อึ๋ง

BT-DAD88_VZ

ราคาเริ่มต้น 11999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
22-25 มิ.ย. 6712,999
04-07 ก.ค. 6712,999
15-18 ส.ค. 6712,999
24-27 ส.ค. 6712,999
19-22 ก.ย. 6712,999
17-20 ต.ค. 6712,999