ทัวร์เวียดนาม – ซุปตาร์ ซาปา ฮาลอง บินบ่าย-กลับเที่ยง

ยอดเขาฟานซีปัน - อ่าวฮาลอง - หมู่บ้านต่าฟาน - โมอาน่า คาเฟ่

HANVN0224

ราคาเริ่มต้น 14888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
18 - 22 ก.ค. 6718,888
20 - 24 ก.ค. 67 18,888
25 - 29 ก.ค. 67 18,888
26 - 30 ก.ค. 67 18,888
08 - 12 ส.ค. 67 18,888
22 - 26 ส.ค. 67 16,888
29 ส.ค. - 02 ก.ย. 67 17,888
05 - 09 ก.ย. 67 16,888
06 - 10 ก.ย. 67 16,888
12 - 16 ก.ย. 67 16,888
18 - 22 ก.ย. 6716,888
20 - 24 ก.ย. 6716,888
25 - 29 ก.ย. 67 16,888
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 67 16,888