ทัวร์จีน – คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

฿26,999

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
09-14 เม.ย. 6729,999
10-15 พ.ค. 6726,999
13-18 พ.ค. 6726,999
15-20 พ.ค. 6726,999
17-22 พ.ค. 6727,999
21-26 พ.ค. 6727,999
22-27 พ.ค. 6727,999
24-29 พ.ค. 6726,999
26-31 พ.ค. 6726,999
28-02 มิ.ย. 6726,999
29-03 มิ.ย. 6727,999
31-05 มิ.ย. 6727,999
03-08 มิ.ย. 6727,999