ทัวร์ญี่ปุ่น – มหัศจรรย์ ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

BT-KIX01_XJ

ราคาเริ่มต้น 26999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
07-11 มิ.ย. 6726,999
01-05 ก.ค. 6727,999
08-12 ก.ค. 6727,999
15-19 ก.ค. 6728,999
19-23 ก.ค. 6730,999
26-30 ก.ค. 6730,999
05-09 ส.ค. 6729,999
16-20 ส.ค. 6728,999
23-27 ส.ค. 6728,999
30-03 ก.ย. 6728,999
06-10 ก.ย. 6728,999
13-17 ก.ย. 6729,999
20-24 ก.ย. 6729,999
27-01 ต.ค. 6728,999