ทัวร์จีน – ซุปตาร์ ไปไหหลำเลยดิ๊

เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน - เมืองใหม่กวนหลานหู- อ่าวซานย่า

HAKAQ0424

ราคาเริ่มต้น 13888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
19 - 24 พ.ค. 6715,888
24 - 29 พ.ค. 6715,888
26 - 31 พ.ค. 6714,888
31 พ.ค. - 05 มิ.ย. 6716,888
02 - 07 มิ.ย. 6714,888
07 - 12 มิ.ย. 6715,888
09 - 14 มิ.ย. 6714,888
14 - 19 มิ.ย. 6715,888
16 - 21 มิ.ย. 6714,888
21 - 26 มิ.ย. 6715,888
23 - 28 มิ.ย. 6714,888
28 มิ.ย. - 03 ก.ค. 6715,888
30 มิ.ย. - 05 ก.ค. 6714,888
05 - 10 ก.ค. 67 15,888
07 - 12 ก.ค. 6714,888
12 - 17 ก.ค. 6715,888
14 - 19 ก.ค. 6714,888
19 - 24 ก.ค. 6716,888
21 - 26 ก.ค. 6715,888
26 - 31 ก.ค. 6716,888
28 ก.ค. - 02 ส.ค. 67 15,888
02 - 07 ส.ค. 6715,888
04 - 09 ส.ค. 6714,888
09 - 14 ส.ค. 6716,888
11 - 16 ส.ค. 6715,888
16 - 21 ส.ค. 6715,888
18 - 23 ส.ค. 67 14,888
23 - 28 ส.ค. 6715,888
25 - 30 ส.ค. 67 14,888
30 ส.ค. - 04 ก.ย. 6715,888
01 - 06 ก.ย. 6714,888
06 - 11 ก.ย. 6715,888
08 - 13 ก.ย. 6714,888
13 - 18 ก.ย. 6715,888
15 - 20 ก.ย. 6714,888
20 - 25 ก.ย. 6715,888
22 - 27 ก.ย. 6714,888
27 ก.ย. - 02 ต.ค. 6715,888
29 ก.ย. - 04 ต.ค. 6714,888