ประทับใจใน Lovely Smile Tour – รีวิวเที่ยวทัวร์ตุรกี

แชร์บทความนี้

ทีมงาน Lovely Smile Tour ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเรา และเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มของทุกท่าน และที่ขาดไม่ได้ คือ ทีมงาน Land Operation ที่ดูแลลูกค้าให้เป็นอย่างดีตลอดการเดินทาง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

สำหรับกรุ๊ปนี้ เป็นกรุ๊ปทัวร์ตุรกี 8 วัน

เดินทางระหว่างวันที่ 8 – 15 พฤศจิกายน 2556

เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS)

แชร์บทความนี้