filter test

ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบเขมรที่ต้องมาสัมผัสสักครั้งในชีวิต

แชร์บทความนี้

เสียมเรียบถือเป็นเมืองมรดกโลกชื่อดังของประเทศกัมพูชา และยังเป็นที่เที่ยวยอดฮิตของทัวร์กัมพูชาอีกด้วย นอกจากจะมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายอย่างเช่น นครวัดและนครธมแล้ว ที่เมืองเสียมเรียบก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนั่นคือการล่องเรือชมวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่บริเวณทะเลสาบเขมร นั่นคือ

———- ทะเลสาบเขมร หรือ โตนเลสาบ ———-
(TONLE SAR LAKE) 

 
โตนเลสาบ อยู่ห่างออกไปทางตอนใต้ของเมืองเสียมเรียบประมาน 15 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ประมาน 7,500 ตารางกิโลเมตร มีความลึกโดยประมาน 10 เมตร เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

1 โตนเลสาบ
2 โตนเลสาบ3 โตนเลสาบ
52 โตนเลสาบ
เมื่อเดินทางมาถึงที่โตนเลสาบแล้ว เราก็ต้องมาซื้อตั๋วก่อนที่จะล่องเรือกันค่ะ

คุณลักษณะพิเศษของโตนเลสาบแห่งนี้คือ เป็นเสมือนแก้มลิงธรรมชาติที่คอยรับน้ำจากแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงจะไหลผ่าน มีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมเรียบ 

4 โตนเลสาบ
5 โตนเลสาบ
7 โตนเลสาบ

โตนเลสาบยังถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของชาวกัมพูชา มีปลาน้ำจืดชุกชุมมากถึง 300  ชนิด ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวกัมพูชาที่มีเชื้อสายเวียดนาม และประกอบอาชีพชาวประมงเป็นหลัก

8 โตนเลสาบ
12 โตนเลสาบ
11 โตนเลสาบ

แต่เมื่อถึงฤดูแล้งน้ำจากโตนเลสาบจะไหลกลับไปยังแม่น้ำโขงที่บริเวณจุดจัตุรมุขกลางกรุงพนมเปญ ก่อนจะไหลลงทะเลที่ประเทศเวียดนาม ทำให้ระดับน้ำในทะเลสาบแห่งนี้ฮวบลงจะเกิดเป็นพื้นที่ดินเลน จนสามารถปลูกข้าวได้

9 โตนเลสาบ
53 โตนเลสาบ

และยังมีชาวบ้านบางส่วนหัวมาแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อช่วยในการถนอมอาหารและทำเป็นอาชีพเสริม นั่นคือ การทำประฮ็อก หรือ ปลาร้า ซึ่งจะเริ่มทำในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนมีนาคม 

20 โตนเลสาบ
33 โตนเลสาบ

ระหว่างทางจะเห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านละแวกนี้ที่อาศัยอยู่บนเรือ หรือบนแพ มีชุมชนลอยน้ำขนาดใหญ่นับร้อยครัวเรือน ไม่ต่างจากชุมชนที่อาศัยอยู่บนบก 

10 โตนเลสาบ
14 โตนเลสาบ

ที่โตนเลสาบแห่งนี้จะมีทั้งตลาดลอยน้ำ โบสถ์คริสต์ลอยน้ำ 

15 โตนเลสาบ
16 โตนเลสาบ
17 โตนเลสาบ
และมีโรงเรียนลอยน้ำที่ชาวเวียดนามได้มาสร้างไว้และมีครูอาสาสมัครชาวเวียดนามมาช่วยสอนเด็กๆ 
ดังนั้นผู้คนในบริเวณนี้จะใช้ภาษาเวียดนามเป็นหลัก

เรือจะพาเราไปยังจุดที่แวะพัก ให้เราได้ลงไปชมและเลือกซื้อของฝาก

19 โตนเลสาบ
21 โตนเลสาบ
22 โตนเลสาบ

จะมีของฝากที่ทำจากหนังจระเข้ หนังงู และหากใครอยากลองชิมเนื้อจระเข้ที่นี่ก็มีขายด้วยนะคะ

29 โตนเลสาบ
30 โตนเลสาบ
32 โตนเลสาบ

ทางด้านบนของจุดที่แวะพักให้เราได้ซื้อของฝาก ยังมีดาดฟ้าไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวโตนเลสาบที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาอีกด้วยค่ะ

24 โตนเลสาบ
25 โตนเลสาบ
40 โตนเลสาบ

———————————————————————-

51 โตนเลสาบ
นางแบบ และ นายแบบ มือสมัครเล่นประจำทริปนี้ค่ะ 

การล่องเรือที่โตนเลสาบแห่งนี้ เราจะใช้เวลาในการล่องเรือ ไป และ กลับ ประมาน 1 ชั่วโมงค่ะ

13 โตนเลสาบ
18 โตนเลสาบ
37 โตนเลสาบ

ขณะล่องเรือกลับ ก็ได้ชมทัศนียภาพตอนขากลับกันให้จุใจอีก 1 รอบ

41 โตนเลสาบ
42 โตนเลสาบ
วิวรอบๆข้างสวยงาม แดดจากพระอาทิตย์ตกกระทบผิวน้ำ 

หากเดินทางมาล่องเรือที่โตนเลสาบในช่วงสายและช่วงบ่ายแดดอาจจะค่อนข้างร้อน อาจจะเตรียมหมวก แว่นกันแดด มาเผื่อด้วยก็ได้นะคะ

39 โตนเลสาบ
** พร้อบแน่นสุดๆไปเลยจ้า **

เมื่อเรือล่องกลับมาถึงฝั่ง ก็เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เริ่มจะตกดินแล้วค่ะ

44 โตนเลสาบ
46 โตนเลสาบ
45 โตนเลสาบ
เก็บภาพไปแบบเพลินๆเลยค่ะ 

47 โตนเลสาบ
48 โตนเลสาบ
ละมุนสายตามากๆ : )

————————————————————————-

50 โตนเลสาบ
แชร์บทความนี้