รีวิว เที่ยวไต้หวัน by นายเก้

แชร์บทความนี้

ประเทศไต้หวัน เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความน่าสนใจในการท่องเที่ยว หลังจากทางสถานฑูตประกาศให้ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ได้รับการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยว 30 วัน ทำให้คนไทยมีแนวโน้มไปเที่ยวทัวร์ไต้หวันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้จะขอรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่ได้มีโอกาสไปสำรวจเส้นทางทัวร์ไต้หวันมา ไปดูกันเลยว่ามีที่ไหนน่าเที่ยวบ้าง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%2B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581

พร้อมรึยัง ไปเที่ยวทัวร์ไต้หวันกันได้เลย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%258A%25E0%25B8%2595

เดินทางมาเช็คอินที่เคาเตอร์สายการบินนกสกู๊ต ต้องต่อแถวเช็คอินทีละคนถ้าเดินทางช่วงเทศกาล แนะนำให้เผื่อเวลารอคิวเช็คอิน เพราะคนจะค่อนข้างเยอะ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2BNokscoot

เครื่องลำใหญ่ นั่งสบาย ที่นั่งแบบ 3-4-3 เจ้าหน้าที่ดูแลดีขอขอบคุณสายการบินนกสกู๊ต สำหรับการเดินทางในครั้งนี้

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B1

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงเวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าที่ไทย 1 ชั่วโมง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599

บรรยากาศภายในสนามบินเถาหยวน หลังจากที่ผ่าน ตม. และรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยเตรียมตัวพบไกด์ทัวร์ไต้หวัน และไปเที่ยวกัน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B2

จากสนามบิน เดินทางไป เมืองหนานโถว ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อไปไหว้พระที่ วัดจงไถฉาน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0

เดินเข้ามาด้านในวัดจงไถฉาน มีห้องโถงกว้างใหญ่

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B

เดินขึ้นไปด้านบนอาคารของวัด จะมีองค์พระพุทธรูปให้สักการะ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2599

บริเวณด้านในวัดจงไถฉาน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B3

เดินทางมาเที่ยว วัดเหวินหวู่ เพื่อสักการะองค์ขงจื้อ และเทพเจ้ากวนอู

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%259E%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%2B%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%259E%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B9

สักการะองค์เทพเจ้าต่างๆ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3

พักทานอาหารกลางวัน เป็นโต๊ะจีน รสชาติอาอาหารเหมือนบ้านเรา

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B4

เดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เพื่อมาขึ้นเรือไปวัดพระถัมซัมจั๋ง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2

เตรียมขึ้นเรือล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เพื่อไปวัดพระถัมซัมจั๋ง

http://web.archive.org/web/20210517223326if_/https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwYV-G3n67sB8PWVazbWtrs2RZBuMdRQ6YpA2OXiH_zfkbojsXfx3k4NePMqi_nwfuvhuh5bqpGyJbqyvYZ6z0dVu8eirVpemzyqlkp4pcksbNYHwPmCf70w6jZJg-uxFv-6_Uคลิป บรรยากาศโดยรอบของ ทะเลสาบสุริยันจันทราช่วงที่เดินทางไปเที่ยวทัวร์ไต้หวัน เป็นช่วงหน้าฝน ทำให้ฟ้าครึ้ม และเมฆเยอะ

http://web.archive.org/web/20210517223326if_/https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwi-oLQT0gPNCzqLceBePbFi2TYTbI5k0u65grJj0MO48dnMCLHXFi0xSBouuNQywr7AieYNYS7MdXGOWZQZ3_gmVTpslLtl0GJITJMjtK-kDv5oDWCOEZE2ipJk8eJtsJIPNEKคลิป ระหว่างนั่งล่องเรือใน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไกด์ทัวร์ไต้หวันจะบรรยายไปเรื่อยๆอากาศเย็นสบาย นั่งสักพักเริ่มง่วง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%258B%25E0%25B8%2587

นั่งเรือมาถึง วัดพระถัมซัมจั๋ง วัดจะอยู่บนเขา

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B5

เดินขึ้นเขาสู่วัดพระถัมซัมจั๋ง สักการะองค์พระถัมซัมจั๋ง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B7

หินที่มีแกะสลักพระพุทธรูป บริเวณด้านหน้าวัดพระถัมซัมจั๋ง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B6

หินที่มีแกะสลักพระพุทธรูป บริเวณด้านหลังวัดพระถัมซัมจั๋ง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%259D%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%2B%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2595

เดินทางสู่ เมืองไถจง เพื่อไปช้อปปิ้งที่ ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ตถือว่าเป็นอีกที่ที่มีสินค้าแฟชั่นมากมาย ใครจะของที่ถูกใจ แนะนำซื้อได้เลย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587

ใครที่ชื่นชอบรองเท้า อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า ที่ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต มีเพียบ ราคาถูกด้วย
รอช้าทำไม รีบจัดเลย !

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B19

ทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2BCU%2BHotel%2BTaichung

พักที่โรงแรม CU Hotel Taichung โรงแรมดี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เป็นโรงแรม 3 ดาวที่ทัวร์ไต้หวันนิยมใช้

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B20

ห้องน้ำสะอาดสะอ้าน

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B30

ช้อปปิ้งสินค้าที่ร้านรัฐบาล เป็นผลิตขึ้นชื่อของไต้หวัน นั่นคือ สร้อย GERMANIUM

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B21

เดินทางสู่ เมืองไทเป เพื่อไปเที่ยว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B8

ถ่ายรูปกับรูปปั้น อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B23

ดูพิธีเปลี่ยนทหารที่ยืนเฝ้ารูปปั้นอดีตประธานธิบดี เจียงไคเช็ค

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B22

 ทหารที่ยืนเฝ้ารูปปั้นอดีตประธานธิบดี เจียงไคเช็ค

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B9%2B1

ช่วงเช้าเที่ยวกันเหนื่อยแล้ว ไปทานอาหารกลางวัน มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวันขอบอกว่า อร่อยไม่แพ้ที่ญี่ปุ่น

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B9%2B2

มีเนื้อให้หยิบได้ไม่อั้น

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B9%2B3

มีผักต่างๆ มากมาย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B9

 เดินทางไปที่ ร้านพายสับปะรด เพื่อลองทำพายเอง และซื้อของฝาก

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B10

พายสับปะรดที่ได้ลองทำเอง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B27

ไปช้อปปิ้งที่ ตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ในราคาย่อมเยา ใครชอบอะไร แนะนำซื้อเลย

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B28

ร้านรองเท้า ABC-MART ในตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2Bcu%2Bhotel%2Btaipei

คืนที่ 2 พักที่โรงแรม CU HOTEL TAIPEI โรงแรมใจกลางเมือง อยู่ใกล้ตลาดโต้รุ่งสะดวก สะอาดสะอ้าน โรงแรมในเครือ CU HOTEL ที่ทัวร์ไต้หวันนิยมใช้บริการ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B11

หัวหน้าทัวร์ไต้หวันพาเดินทางจากเมืองไทเป สู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B24

เดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของกิน ขนม ของฝากต่างๆ ในหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2Bseafood

ทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีน เมนูอาหารซีฟู๊ด

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B12

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว มาชมหินรูปทรงต่างๆ ที่เกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำทะเล

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B13

หินรูปพระเศียรราชินี มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B14

หินรูปเห็ดต่างๆ

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B15

เดินทางกลับสู่เมืองไทเป มาถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101
http://web.archive.org/web/20210517223326if_/https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxXzuVbhhfCuc7uHa9e1tkfuiW5T2mOuD-o501iZE32n6dqNW6JSd0kHyayyFwC5xlEWeVHLtPBguP8RE0NXXEu_GQfMBllBUuB6wYBfVR1NgCqMI6C1hJJTKr87aWQNI3KRwคลิป ชมวิวด้านบน ตึกไทเป 101

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B18

ลูกตุ้มที่คอยถ่วงตึกไทเป 101

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B25

ส่งท้ายด้วยการช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง ร้านค้าจะเหมือนสยามแสควร์บ้านเราแต่สินค้าหลากหลากว่า และราคาถูกกว่า

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1

คืนสุดท้าย พักที่โรงแรม WELL GARDEN HOTEL โรงแรมดี สะอาดสะอ้านบริเวณโรงแรมมีร้านค้า ร้านอาหาร ให้ออกไปเดินเล่นได้

%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599

ช่วงเช้า เดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวบินกลับเมืองไทยแนะนำให้เผื่อเวลาเช็คอินด้วย เนื่องจากคนค่อนข้างเยอะ
ครั้งนี้เป็นการรีวิวโดยภาพรวม เพื่อให้ทุกท่านเห็นว่า ไต้หวันมีอะไรน่าเที่ยวบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจ ใครเคยไปเกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกงมาแล้ว แนะนำลองมาเที่ยวทัวร์ไต้หวันดูสักครั้ง แล้วจะประทับใจไม่แพ้ประเทศอื่นๆ เลย ท้ายที่สุด หวังว่าการรีวิวครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย

แชร์บทความนี้