ทัวร์จีน – จางเจียเจี้ย อู่หลิงหยวน เที่ยว 2 เมืองโบราณ ไม่เข้าร้าน

เที่ยว 2 เมืองโบราณ - ชมเขาอวตาร - ขึ้นเขาเทียนเหมินซาน - เทียนจื่อซาน

BT-DYG06_VZ

ราคาเริ่มต้น 25999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
10-15 ก.ค. 6728,999
19-24 ก.ค. 6729,999
24-29 ก.ค. 6729,999
02-07 ส.ค. 6728,999
21-26 ส.ค. 6728,999
21-26 ส.ค. 67 บัส 228,999
30-04 ก.ย. 6728,999
04-09 ก.ย. 6728,999
04-09 ก.ย. 67 บัส 228,999
06-11 ก.ย. 6728,999
11-16 ก.ย. 6728,999
11-16 ก.ย. 67 บัส 228,999
18-23 ก.ย. 6728,999
20-25 ก.ย. 6728,999
25-30 ก.ย. 6728,999
25-30 ก.ย. 67 บัส 228,999
27-02 ต.ค. 6728,999
02-07 ต.ค. 6729,999
09-14 ต.ค. 6730,999
09-14 ต.ค. 67 บัส 230,999
11-16 ต.ค. 6730,999
16-21 ต.ค. 6729,999
16-21 ต.ค. 67 บัส 229,999
18-23 ต.ค. 6730,999
23-28 ต.ค. 6730,999
25-30 ต.ค. 6729,999
30-04 พ.ย. 6729,999
30-04 พ.ย. 67 บัส 229,999
01-06 พ.ย. 6728,999
06-11 พ.ย. 6728,999
06-11 พ.ย. 67 บัส 228,999
08-13 พ.ย. 6728,999
13-18 พ.ย. 6728,999
13-18 พ.ย. 67 บัส 228,999
15-20 พ.ย. 6728,999
20-25 พ.ย. 6728,999
20-25 พ.ย. 67 บัส 228,999
22-27 พ.ย. 6728,999
27-02 ธ.ค. 6728,999
27-02 ธ.ค. 67 บัส 228,999
29-04 ธ.ค. 6728,999