ทัวร์จีน – จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 เมืองโบราณ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

฿27,999

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
26-01 พ.ค. 6727,999
03-08 พ.ค. 6728,999
08-13 พ.ค. 6727,999
10-15 พ.ค. 6727,999
15-20 พ.ค. 6727,999
17-22 พ.ค. 6728,999
22-27 พ.ค. 6728,999
24-29 พ.ค. 6727,999
29-03 มิ.ย. 6727,999
31-05 มิ.ย. 6727,999