ทัวร์เวียดนาม – ดานัง ฮอยอัน Memory Resort+Show พักบานาฮิลล์

พักบาน่าฮิลล์ - ล่องเรือกระด้ง - คาเฟ่ซานตามารีน่า - ตลาดฮาน

CVZD8

ราคาเริ่มต้น 15899
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
12 มิ.ย. 2567 - 15 มิ.ย. 256715,899
04 ก.ค. 2567 - 07 ก.ค. 256716,899
12 ก.ค. 2567 - 15 ก.ค. 256716,899
01 ส.ค. 2567 - 04 ส.ค. 256716,899
17 ส.ค. 2567 - 20 ส.ค. 256716,899
23 ส.ค. 2567 - 26 ส.ค. 256716,899
30 ส.ค. 2567 - 02 ก.ย. 256716,899
21 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 256716,899
26 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 256716,899
18 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 256716,899