ทัวร์เวียดนาม – ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ หวานเจี๊ยบ

สะพานมังกร - โบสถ์สีชมพู - สะพานสีทอง - ล่องเรือกระด้ง

DAD39 V.2

ราคาเริ่มต้น 15999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
20 - 23 JUN 202416,999
21 - 24 JUN 202416,999
27 - 30 JUN 2024 16,999
28 JUN - 01 JUL 202416,999
04 - 07 JUL 202416,999
05 - 08 JUL 202416,999
11 - 14 JUL 202416,999
12 - 15 JUL 202416,999
19 - 22 JUL 2024 19,999
20 - 23 JUL 202419,999
26 - 29 JUL 202419,999
27 - 30 JUL 202419,999
01 - 04 AUG 202416,999
02 - 05 AUG 202416,999
10 - 13 AUG 202419,999
15 - 18 AUG 202416,999
22 - 25 AUG 2024 16,999
29 AUG - 01 SEP 202416,999
05 - 08 SEP 2024 16,999
06 - 09 SEP 202416,999
12 - 15 SEP 202416,999
13 - 16 SEP 2024 16,999
19 - 22 SEP 202416,999
20 - 23 SEP 202416,999
26 - 29 SEP 202416,999
27 - 30 SEP 202415,999