ทัวร์เวียดนาม – ซุปตาร์ ช้อปปิ้งที่ดานัง ไม่นอนบานาฮิลล์

สะพานมังกร - จัตุรัสแห่งดวงดาว - เมืองโบราณฮอยอัน - วัดลินห์อึ๋ง

DADVZ0624

ราคาเริ่มต้น 9888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
04 - 07 ก.ค. 679,888
06 - 09 ก.ค. 679,888
13 - 16 ก.ค. 679,888
25 - 28 ก.ค. 6710,888
08 - 11 ส.ค. 679,888
09 - 12 ส.ค. 6710,888
23 - 26 ส.ค. 679,888
30 ส.ค. - 02 ก.ย. 679,888
05 - 08 ก.ย. 679,888
06 - 09 ก.ย. 679,888
19 - 22 ก.ย. 679,888
28 ก.ย. - 01 ต.ค. 679,888
03 - 06 ต.ค. 679,888