ทัวร์เวียดนาม – ซุปตาร์ Say Hi Banahill นอนบานาฮิลล์

พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน - สะพานมังกร - ล่องเรือกระด้ง - ตลาดฮาน

DADVZ0524

ราคาเริ่มต้น 13888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
13 - 16 มิ.ย. 6715,888
22 - 25 มิ.ย. 67 15,888
29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 6715,888
13 - 16 ก.ค. 6715,888
18 - 21 ก.ค. 6716,888
20 - 23 ก.ค. 6716,888
17 - 20 ส.ค. 6715,888
31 ส.ค. - 03 ก.ย. 6715,888
12 - 15 ก.ย. 6715,888
19 - 22 ก.ย. 6713,888
26 - 29 ก.ย. 67 15,888
03 - 06 ต.ค. 6715,888
05 - 08 ต.ค. 6715,888