ทัวร์เวียดนาม – บานาฮิลล์จ๋า พี่มาแล้วจ๊ะ นอนบานาฮิลล์

ล่องเรือกระด้ง - วัดลินห์อิ๋ง - เมืองโบราณฮอยอัน - ตลาดฮาน

DADVZ0424

ราคาเริ่มต้น 13888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
27 - 30 ก.ค. 6716,888
08 - 11 ส.ค. 6715,888
10 - 13 ส.ค. 6716,888
22 - 25 ส.ค. 6715,888
07 - 10 ก.ย. 6715,888
14 - 17 ก.ย. 6714,888
21 - 24 ก.ย. 6715,888
28 ก.ย. - 01 ต.ค. 6715,888
03 - 06 ต.ค. 6715,888
05 - 08 ต.ค. 6715,888
17 - 20 ต.ค. 6715,888
19 - 22 ต.ค. 6715,888