ทัวร์เวียดนาม – ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์

พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - โรงแรม 4 ดาว

CFDD3

ราคาเริ่มต้น 13899
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 256714,899
21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 256714,899
29 มิ.ย. 2567 - 01 ก.ค. 256714,899
06 ก.ค. 2567 - 08 ก.ค. 256714,899
20 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 256715,899
27 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 256716,899
03 ส.ค. 2567 - 05 ส.ค. 256714,899
10 ส.ค. 2567 - 12 ส.ค. 256716,899
24 ส.ค. 2567 - 26 ส.ค. 256714,899
07 ก.ย. 2567 - 09 ก.ย. 256714,899
21 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 256713,899
27 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 256713,899
04 ต.ค. 2567 - 06 ต.ค. 256714,899
18 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 256714,899
19 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 256714,899
22 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 256714,899
25 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 256715,899
26 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 256715,899