ทัวร์เวียดนาม – เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 

ชมเมืองฮอยอัน - ชมเจดีย์เทียนมู่ - นั่งรถสามล้อซิโคล่ - นั่งเรือกระด้ง

BT-DAD98_VZ

ราคาเริ่มต้น 14999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
19-22 ก.ค. 6717,999
26-29 ก.ค. 6717,999
27-30 ก.ค. 6717,999
28-31 ก.ค. 6714,999
08-11 ส.ค. 6716,999
10-13 ส.ค. 6716,999
22-25 ส.ค. 6715,999
05-08 ก.ย. 6715,999
12-15 ก.ย. 6715,999
26-29 ก.ย. 6715,999
10-13 ต.ค. 6717,999
12-15 ต.ค. 6717,999
13-16 ต.ค. 6715,999
19-22 ต.ค. 6715,999
23-26 ต.ค. 6717,999