ทัวร์เวียดนาม – เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน - นั่งเรือกระด้ง - ชมเมืองฮอยอัน - Son Tra Marina

BT-DAD95_FD

ราคาเริ่มต้น 10999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
03-05 ส.ค. 6712,999
24-26 ส.ค. 6712,999
14-16 ก.ย. 6712,999
28-30 ก.ย. 6712,999
19-21 ต.ค. 6713,999
25-27 ต.ค. 6713,999
26-28 ต.ค. 6713,999
08-10 พ.ย. 6712,999
22-24 พ.ย. 6712,999
06-08 ธ.ค. 6714,999
13-15 ธ.ค. 6713,999
17-19 ม.ค. 6812,999
07-09 ก.พ. 6813,999
21-23 ก.พ. 6812,999
08-10 มี.ค. 6812,999
15-17 มี.ค. 6812,999
22-24 มี.ค. 6812,999
29-31 มี.ค. 6812,999