ทัวร์เวียดนาม – ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 2 คืน

พักบานาฮิลล์ 2 คืน - นั่งเรือกระด้ง - ชมเมืองฮอยอัน - ชมสะพานมังกร

BT-DAD091_VZ

ราคาเริ่มต้น 17999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
20-23 ก.ค. 6718,999
09-12 ส.ค. 6719,999
11-14 ต.ค. 6719,999